Доц. А.Цветкова ще представя Община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна"

Варна<+> 14.04.2021 12:33 Снимка: ДНЕС+

Доц. А.Цветкова ще представя Община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна"

Избраха доц. Антоанета Цветкова за представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна – Варна“

Общинският съвет избра доц. Антоанета Цветкова за представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна – Варна“. Тя бе номинирана с мотива, че и през предишния мандат изпълняваше тези функции и успешно защитаваше интересите на общината.

На днешното заседание местният парламент упълномощи доц. Цветкова да участва в насроченото за 10 май 2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна – Варна“.

В предварителния дневен ред на заседанието е включена промяна в капитала на дружеството. Предвижда се увеличение на капитала от 10 066 190 лв. на 12 188 400 лв.

Община Варна ще запише нови акции на обща стойност 937 590 лв., представляващи получените през 2019-2020 г. усвоени средства за капиталови разходи. След промените участието на общината в дружеството ще бъде 24,92%.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448