Бюджетът на Варна ще се разглежда след 8 март, район "Одесос" още е без вр.и.д. кмет

Варна<+> 29.02.2024 21:12 Снимка: ДНЕС+

Бюджетът на Варна ще се разглежда след 8 март, район "Одесос" още е без вр.и.д. кмет

Бюджетът на Община Варна за 2024 г. ще се разглежда от Общинския съвет на Варна в заседание, което може да бъде проведено не по-рано от 8 март 2024 г. С това започна седмата поред сесия на местния парламент в морската столица. По предложение на председателя на Съвета Христо Димитров, предложената в проекта за дневен ред точка за обсъждане и приемане на бюджета на общината беше оттеглена. Това беше наложено от необходимостта да се спазят законови срокове, свързани с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, която е обвързана с най-важния финансов документ. В програмата бяха извършени промени, което наложи повторното ѝ обявяване на официалната  интернет страница на Община Варна. По закон документът може да бъде разгледан и приет от местния парламент след изтичане на 14-дневен срок от публикуването му.

По време на сесията отпаднаха от разглеждане и други точки от предварителния дневен ред. В крайна сметка, на заседанието днес бяха приети следните решения:

  • Община Варна придоби терена на т.нар. Дупка в центъра на града. Това стана възможно с приключване на процедурата по ликвидация на дружеството "Централен универсален магазин - Варна", което беше собственик на имота.
  • На днешното си заседание Общинският съвет прие крайния ликвидационен баланс на „ЦУМ – Варна“, както и доклада на ликвидатора. Гласувано бе имотът с площ от 2 915 кв. м. да бъде предаден за управление на Община Варна. Това е по-големият дял от собствеността на терена, около 900 кв. м. са частна собственост.
  • Общинските съветници решиха също администрацията да поиска от държавата два имота. Единият е на ул. „Македония“ №53, в който доскоро се помещаваше Генералното консулство на Русия във Варна. След дискусия в зала „Пленарна“ беше гласувано предназначението на обекта да бъде „за детско заведение“ или „за нуждите на общинската администрация“.
  • Другият недвижим имот, собственост на Министерство на отбраната и с площ от близо 47 дка, се намира под Пикадили парк в местността Салтанат. Желанието на Община Варна е територията да бъде обособена като парк.
  • На днешното заседание бе взето решение за създаване на работна група с цел изработване на проект на задание за пълно или частично изменение на Общия устройствен план на Варна. Тя ще се състои от 21 членове, 1/3 от които ще са общински съветници. Съветниците решиха в състава й да влязат техните колеги арх. Стоян Петков, Павел Раличков, Мартин Димитров, Иво Балчев, Николай Костадинов, Мартин Златев и Христо Атанасов. Отхвърлено бе искането за създаване на временна комисия за наблюдение работата на ЕСУТ при Община Варна.
  • Съветниците определиха и представители на местния парламент в Областния  съвет за развитие на област Варна. Това са Биляна Раева, Ивайло Костадинов, София Колева, Николай Костадинов и Димитър Чутурков.

В края на заседанието съветниците с тайно гласуване трябваше да определят нов временно изпълняващ длъжността кмет на район "Одесос", след като правомощията на избрания през есента кандидат на ПП-ДБ Цветнен Цветков бяха предсрочно прекратени от Общинската избирателна комисия - Варна. След провеждане на гласуването се оказа, че никой от двамата кандидати не е събрал нужните 26 гласа. За Емилия Христова гласуваха 25 общински съветници, а колегата ѝ Атанас Христов – 22-ма. Изборът на временен кмет на район „Одесос“ ще бъде включен отново в следващо заседание на местния парламент.

CHF CHF 1 2.013
GBP GBP 1 2.28956
RON RON 10 3.93393
TRY TRY 100 5.68004
USD USD 1 1.83612