Бюджетът на функция "Социални дейности" е увеличен с 4 867 000 лв. спрямо бюджет  2020 г.

Варна<+> 23.02.2021 13:11 Снимка: ДНЕС+

Бюджетът на функция "Социални дейности" е увеличен с 4 867 000 лв. спрямо бюджет  2020 г.

Бюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2021 г. е в размер на 22 054 000 лв. Средствата на функцията са увеличени с 4 867 000 лв. спрямо първоначалния бюджет за 2020 г. Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за социалните услуги. С планираните разходи по бюджета за 2021 г. ще се реализират 3 социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се граждани на общината.

Това стана ясно на заседание днес на ПК"Социални дейности и жилищна политика" към Общински съвет-Варна.

"През 2020 г. успешно реализирани са 58 социални услуги стартирани, 35 с държавно финансиране,  23 с местно финансиране. От тях 28 са насочени към деца и младежи, 30 към пълнолетни граждани. Общият брой на потребителите е 3 655, от които 924 са деца и младежи, а 2731 са пълнолетни лица.", заяви Таня Василева, директор дирекция "Социални дейности и жилищна политика" към община Варна. 

Друга услуга, която община Варна успешно реализира през 2020 г. в условията на пандемия и при спазване на всички противоепидемични мерки е домашният социален патронаж. Средствата изразходени при предоставянето на тази услуга са 2 912 488 лв., а 315 923 лв са разходени за  обществената трапезария 

 "Не остана нито един нуждаещ се, който да не е обгрижен", допълни още тя.

Във времето, в което пенсионерските клубове бяха затворени, са извършени ремонтни дености по три от тях - клубът на ул. "Черни връх", на ул. "Ружа", както и този на ул. "Св. Св. Кирил и Методий". 

По думите и всички служители, ангажирани със социални дейности са били в помощ на потребителите и благодарение и на технологиите, са подпомагали нуждаещите се. 

Заместник -председателят на Общински съвет-Варна д-р Янко Станев подкрепи програмата, която община Варна предвижда за 2021 г. и заложените в нея проекти за структуриране. 

"Кураж, всеотдайност и грижа. Това са трите думи, чрез които мога да охарактеризирам дейността на сектора. Това са думите към всички - и към общинските служители и към тези в НПО-тата, което в условията на Ковид кризата, даде възможност да не остане човек, който да не бъде обслужен. Нещо повече - аз бях песимист, предвид кризата, но видях как тези хора, освен чрез технологиите, със защитни облекла са в помощ на Спешна помощ, на здравните власти и извършваха услуги, чрез които бяха в подкрепа на всички."

Областният лидер на СДС-Варна бе категоричен, че Варна продължава да следва пътеката на най-добрата социална политика в страната. Лидерът на сините заяви още, че подкрепя напълно идеята за изравняването на стандартите на местни дейности и на държавни такива. 

"Затова смятам,че социалната програма за 2020 година изпълни ангажимента, който бе поет към варненци и към тези, които се нуждаят от директна помощ. По отношение на социалната програма за 2021 година, приятно съм изненадан от това, което чух от г-жа Таня Василева и г-н Базитов",завърши изказването си д-р Станев. 

Функция "Социални дейности и жилищна политика" получи одобрението на всички съветници от ресорната комисия към Общински съвет Варна.

Предстои на заседание на местния парламент, да бъде приет бюджета на община Варна.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.76742
GBP GBP 1 2.26632
RON RON 10 4.00678
TRY TRY 10 2.18524
USD USD 1 1.63832