81 млн. лв. за основни пътни ремонти във Варна през 2024 г.

Варна<+> 08.02.2024 14:40 Снимка: ДНЕС+

 81 млн. лв. за основни пътни ремонти във Варна през 2024 г.

Капиталовата програма на Община Варна за 2024-а е малко над 205.2 млн. лева. От тях 160 млн. лева са осигурени от общинския бюджет, а 45 млн. лева - по европейски програми.

Проекторамката бе одобрена на днешното заседание на ПК "Благоустройство и комунални дейности" към ОбС-Варна.

Най-много средства са предвидени за основен ремонт на пътната мрежа в града - 81,2 млн. лева, а за благоустрояване на междублокови пространства - 32,7 млн. лева.

Един от големите обекти, които ще бъдат изпълнени тази година във Варна с финансовата подкрепа на държавата, е основен ремонт на пътя от кв. "Аспарухово" до кв. "Галата" на стойност около 10 млн. лева. Около 4 млн. лева ще струва реконструкцията и благоустрояването на ул. "Александър Стамболийски" в кв. "Чайка", а на ул. "Св. Св. Константин и Елена" в кв. "Виница" - 3,5 млн. лева.

Предстоят основни ремонти на ул. "Капитан Райчо" и на ул. "Д-р Пискюлиев" - от ул. "Ангел Кънчев" до бул. "Христо Ботев", на стойност около 2,5 млн. лева на обект.

По 2 млн. лева са планирани за изграждане на нова индустриална зона на Варна и за два парка в ж.к. "Младост" - парк "Република" и парк "Младост 1".

Има заложени средства за изготвяне на проекти за улична мрежа в местностите Св. Никола, Ментешето, както и Западна промишлена зона. Ще бъде направено също проектиране на ремонти на улици в кв. "Виница".

Благоустрояването на междублокови пространства и прилежащата улична мрежа също ще бъде сред приоритетите. Част от обектите, заложени в капиталовата програма, са облагородяване на пространствата между бул. "Христо Смирненски", ул. "Роза", бул. "Васил Левски" и ул. "Прилеп", както и на карето между бул. "Христо Смирненски", ул. "Подвис", бул. "Васил Левски" и ул. "Роза". Нов облик ще придобие и пространството между бул. "Христо Смирненски", улица, западно от "Кемер дере", бул. "Васил Левски", ул. "Д-р Басанович", ул. "Васил Ставрев".

Предвидена е също реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Осми приморски полк" (при сп. "Явор") и на п.в. между бул. "Владислав Варненчик" с бул. "Христо Смирненски".

Също така 300 хил. лева ще бъдат инвестирани в подмяна на асфалтовата настилка по улица "Боровец" в едноименното селищно образувание. Други 200 хил. лева са предвидени за проектиране и изграждане на 20 подземни контейнера в различни части на града. Има заложени средства и за изграждане на улично осветление в селищни образувания Боровец и Ракитника.

За чистотата на Варна са предвидени малко над 47 млн. лева от общинския бюджет. 41,5 млн. лева от средствата ще бъдат осигурени от такса битови отпадъци, а около 5,5 млн. лева са преходен остатък от миналата година.

Най-голям дял в проекторамката за чистотата заемат разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка. За тази дейност общината е заложила 17,8 млн. лева. От тях 2 млн. лева ще бъдат инвестирани в изграждането на Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав.

Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на близо 15,5 млн. лева. 13,7 млн. лева са планирани за почистване и поддържане на чистотата на обществените места. От тях 6,8 млн. лева са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др.

В тазгодишната план-сметка са заложени средства в размер на близо 229 хил. лева за изграждане на система за определяне и отчитане на количеството събрани отпадъци от територията на община Варна. Това се налага заради промени в Закона за местните данъци и такси, които ще влязат в сила от 1 януари 2025 г., за определяне на нови основи за изчисляване размера на такса смет на физически и юридически лица. Водещата основа ще бъде генерираното количество битови отпадъци.

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.26558
RON RON 10 3.93084
TRY TRY 100 5.65362
USD USD 1 1.83957