62 студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ започнаха практическо обучение във фирми през последния месец

Варна<+> 02.07.2020 17:08 Снимка: ДНЕС+

62 студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ започнаха практическо обучение във фирми през последния месец

62 студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ започнаха практическото си обучение в 19 обучаващи организации – адвокатски дружества, съдебни институции, строителни фирми и детски градини по проекта „Студентски практики-Фаза 2“. Студентите се обучават практически в рамките на 240 часа, индивидуално или в групи, с помощта и под контрола на ментор от организацията-работодател и при наставничеството на преподавател от университета. След успешното завършване на практическото обучение, студентите ще получат удостоверение от работодателя и стипендия в размер на 600 лева.

Към проекта има голям интерес от страна на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“. За по-малко от месец след старта на приемането на документи, 357 са се регистрирали в информационната система, над 50 от тях са в етап „Подготовка“, а 62-ма вече започнаха практиката си. Още 23-ма студенти ще започнат практическото си обучение от 6 юли. Най-активни са бъдещите специалисти от „Право“, „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Администрация и управление“, „Данъчен и митнически контрол“, „Кръгова икономика“, „Финансов одит“, „Психология“, „Съдебни и криминалистически експертизи“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Водоснабдяване и канализация“, „Моден дизайн“ и др.

„Проект „Студентски практики“ дава възможност за поредна година студентите на Варненския свободен университет да допълнят добрата си теоретична подготовка с практически умения и знания, които са изключително важни за бъдещата им реализация. За партньорите от бизнеса това е възможност да подберат кадри според своите изисквания и да осигурят не само условия за практика, но и бъдеща заетост на студентите“, каза Вивиана Панайотова – водещ функционален експерт по проекта.

Варненският свободен университет стартира приема на документи по проекта още в началото на юни 2020 г. Записването за участие в „Студентски практики – Фаза 2“ продължава. Студентите могат да се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg или да се обърнат към функционалните експерти по катедри, академичните наставници и Кариерния център на ВСУ „Черноризец Храбър“.  За включване в проекта може да кандидатства всеки студент – бакалавър или магистър, еднократно в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен по съответната специалност. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на степен „магистър“,се допуска да бъдат включени в до две практически обучения. Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната специалност или професионално направление.

ВСУ „Черноризец Храбър“ има дългогодишни традиции и опит в осигуряването на студентски практики с участието си в различни проекти от 2005 г. до сега.

CHF CHF 1 1.816
GBP GBP 1 2.16676
RON RON 10 4.04557
TRY TRY 10 2.34763
USD USD 1 1.64993