30 ноември е крайният срок за подаване на данъчни декларации

Варна<+> 09.11.2022 16:24 Снимка: ДНЕС+

30 ноември е крайният срок за подаване на данъчни декларации

От дирекция „Местни данъци“ към Община Варна информират гражданите, че 30.11.2022 г. е последният срок, в който задължените лица могат да подадат декларация за 2023 г., в случаите когато размерът на таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци. Декларациите подадени след този срок не пораждат правни последици. 

Възможностите за подаване на декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ) са следните:

  1. В офисите на Дирекция „Местни данъци“, които се намират на следните адреси:

Бул. ”Сливница” №191 (в сградата на Изчислителния център ),  работното време с граждани е от 09.00 до 17.30 ч.;

Площад „Мусала”, „Информационен център“, работното време с граждани е от 09.00 -12:30 ч. и от 13:30 - 17.00 ч.;

  1. С лицензиран пощенски оператор;
  2. Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648