265 декара нови гори ще бъдат залесени на територията на Държавно горско стопанство – Варна

Варна<+> 28.10.2020 10:15 Снимка: ДНЕС+

265 декара нови гори ще бъдат залесени на територията на Държавно горско стопанство – Варна

Общо в четири области на Североизтока новите гори ще са близо 1200 декара

Повече от 1200 декара нови гори ще се появят на територията на СИДП в периода в следващите две години, съобщиха за ДНЕС+ от държавното предприятие. 504 дка ще бъдат залесени в ДГС-Омуртаг, където големи масиви от иглолистни дървета бяха унищожени от корояди. В шуменското и новопазарското стопанство новите гори ще са 197 дка, а на териториите на Тервел и Генерал Тошево – 245 декара.

Още 265 дка ще бъдат залесени в териториалния обхват на ДГС-Варна и ДЛС-Балчик.  Предвидено е дейностите да се изпълняват на територията на 10 общини, попадащи в 4 области: област Варна – общините Аврен и Варна; област Добрич – общините Балчик, Каварна, Шабла, Ген. Тошево,  Тервел; област Търговище – община Омуртаг; област Шумен – общините  Каспичан и Шумен. Целта на проекта е възстановяване на гори пострадали от болести и вредители чрез извършване на залесителни дейности, включващи почистване на площите, почвоподготовка и залесяване на обща площ от 1210 дка.

Ще бъдат залесени 739 822 броя фиданки и 1 024 кг церов жълъд. Навременното възстановяване на пострадалите гори ще има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, както и за опазване на околната среда. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

Средствата за мащабното залесяване, в размер на един милион лева са по европейска програма.

Антония Димитрова

CHF CHF 1 1.80577
GBP GBP 1 2.16453
RON RON 10 4.01361
TRY TRY 10 2.05831
USD USD 1 1.6096