247 проверки от служители на РЗИ-Варна са извършени в морската столица

Варна<+> 25.01.2021 14:04 Снимка: ДНЕС+

247 проверки от служители на РЗИ-Варна са извършени в морската столица

През изминалата седмица  са извършени 247 инспекции от служители, осъществяващи държавен здравен контрол, 22 проверки в 17 обекта за хранене и развлечение. Няма наложени административни санкции.

В отдел „Държавен здравен контрол“ са постъпили 1 жалба и 3 сигнала, по които е започната процедура по проверка и отговор. Обработени са 5 сигнала от предходната седмица, като 3 са неоснователни, а 2 са препратени до други институции за предприемане на мерки по компетентност.

За периода 17.01.2020 г. – 23.01.2020г. на територията на област Варна от инспектори на отдел “Противоепидемичен контрол” са извършени 25 проверки: в Амбулатории за индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ - 3, в Амбулатории за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ –1, в Амбулатории за дентална помощ – 4, в Медицински центрове – 1, в детски и учебни заведения – 8, в обекти и фирми по ДДД –8. Не са констатирани нарушения. За същия период от служителите в отдел „Медицинска паразитология” са извършени 33 броя инспекции, от които: в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ – 14, в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 3, в домове за деца и възрастни, здравни кабинети към тях, тематични проверки и оказана методична помощ – 1, в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, паразитологични лаборатории, корабни агенции и оказана методична помощ – 15. Няма наложени административни санкции.  

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.78029
GBP GBP 1 2.24671
RON RON 10 4.01196
TRY TRY 10 2.1691
USD USD 1 1.61359