197 са свободните места в детските градини във Варна

Варна<+> 11.10.2023 12:06 Снимка: ДНЕС+

197 са свободните места в детските градини във Варна

197 свободни места в общинските детски градини за деца на възраст от 3 до 6 години са обявени в платформата за електронен прием https://dg.uslugi.io/, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Информацията се актуализира на всеки две седмици, тъй като след приключване на електронния прием, кандидатстването става на място в детската градина по входящ номер. Разпределението на свободните места в градините е следното:  район „Приморски“ – 9 места; район „Одесос“ – 41 места; район „Младост“ – 90 места; район „Аспарухово“ – 9 места; с. Константиново – 16 места; с. Тополи – 4 места; с. Каменар – 28 места.

През настоящата година няма нито едно подадено заявление по Наредбата за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. 

CHF CHF 1 2.04928
GBP GBP 1 2.28431
RON RON 10 3.93781
TRY TRY 100 5.78422
USD USD 1 1.80161