15 точки в проекта за дневен ред на седмото заседание на Общинския съвет във Варна

Варна<+> 28.02.2024 11:30 Снимка: ДНЕС+

15 точки в проекта за дневен ред на седмото заседание на Общинския съвет във Варна

Седмото заседание на Общински съвет-Варна е насрочено за допълнителния ден във високосна година - 29 феврури. Председателят на съвета е насрочил началото на заседанието за 10 ч.

В предварителния дневен ред са включени за разглеждане 15 точки.

Най-важната задача на съветницте е разглеждането на бюджета на Варна за 2024 г. и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, която е пряко свързана с финансовата рамка на общината.

От канцеларията на Общинския съвет уточняват, че е получено писмо от кмета Благомир Коцев, с което той уведомява местния парламент, че заради възникнала необходимост са извършени корекции в проекта на годишната програма за управление на общински имоти. Промененият документ е публикуван на 22.02.2024 г. на официалната интернет страница на Община Варна, а по закон той може да бъде разгледан и приет от Общинския съвет след изтичане на 14-дневен срок от обявяването му. „С оглед на гореизложеното към разглеждане и приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г., както и на бюджета на Община Варна за 2024 г., може да се пристъпи не по-рано от 08.03.2024 г.“, се казва в писмото на кмета, с което са запознати общинските съветници.

Още в началото на заседанието съветниците ще избират временно изпълняващ длъжността кмет на район „Одесос“.

В дневния ред е предвидено съветниците да решат дали Община Варна да кандидатства с проектно предложение за модернизация и изграждане на интелигентна система за уличното осветление в ж.к. „Чайка“.

На гласуване ще подложено и искане за създаване на работна група с цел изработване на проект на задание за пълно или частично изпълнение на Общия устройствен план на Варна. Предложение за формиране на временна комисия, която да наблюдава работата на Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна, също фигурира в дневния ред.

Сред точките е обявяване на конкурс за избор на член на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД и избор на комисия за провеждане на конкурса.

Предвиден е и избор на постоянни и временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“.

Създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги и учредяването на общински фонд за подкрепа на социалните предприятия във Варна също ще бъдат сред темите на заседанието.

Сесията по традиция ще приключи с дискусия с гражданите.

CHF CHF 1 2.013
GBP GBP 1 2.28956
RON RON 10 3.93393
TRY TRY 100 5.68004
USD USD 1 1.83612