Учени: Изсъхналите земи се нуждаят от напояване, а отпадните води могат да бъдат решението

Наука 08.06.2024 11:07 Снимка: ДНЕС+

Учени: Изсъхналите земи се нуждаят от напояване, а отпадните води могат да бъдат решението

Селското стопанство използва 70 процента от световната прясна вода

Повторното използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство може да подобри продоволствената сигурност и да помогне в борбата с недостига на вода, пише Европейската комисия на интернет страницата си.

Достъпът до вода е голямо предизвикателство и в много региони водата е по-оскъдна отвсякога. С нарастващото търсене, ефективното управление на водните ресурси е жизненоважно за осигуряване на глобалното производство на храни, икономическото развитие, благосъстоянието на общностите и за запазване на екосистемите.

В момента селското стопанство използва 70 процента от световната прясна вода. С нарастването на населението ще е необходима повече земя за земеделие, за да се посрещнат глобалните нужди от храна, поставяйки водните ресурси под още по-голям стрес. Повторното използване на пречистени отпадъчни води за отглеждане на култури може да облекчи този натиск, като същевременно насърчава устойчивото управление на сладките води.

Нова статия в "Нейчър ревюс" (Nature Reviews), в съавторство с учени от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), изследва потенциалните ползи и ограничения от използването на пречистени отпадъчни води за напояване. Напредъкът в технологията за пречистване на водата позволява да се използва повече регенерирана вода там, където прясната е оскъдна или липсва.

Неизползван потенциал

В Европа отпадъчните води вече се използват повторно за напояване в някои райони, но има потенциал за много повече. Около един милиард кубични метра пречистени отпадъчни води се използват повторно за напояване в ЕС всяка година, но учените от Съвместния изследователски център са изчислили, че 6 пъти това количество може да бъде използвано отново - обем, приблизително еквивалентен на този на езерото Лугано в Северна Италия.

Ниската осведоменост за потенциала за повторно използване на отпадните води и липсата на съгласувана, подкрепяща рамка за насърчаването му, са основните пречки. Неотдавнашният Европейски регламент за повторно използване на водата хармонизира качествените параметри за повторното използване на водата в ЕС за селскостопанско напояване, за да помогне за отключването на този пълен потенциал.

В допълнение към облекчаването на натиска върху сладководните ресурси, повторното използване на водата има и други предимства. Например пречистените отпадъчни води предлагат по-предсказуемо водоснабдяване за фермерите, които по този начин могат да планират по-добре своите култури. Освен това рециклираната вода може да бъде богата на азот, калий и фосфор, хранителни вещества. Внимателното управление на тази богата на хранителни вещества вода, като се вземат предвид проблеми като еутрофикацията в някои райони, може да помогне за намаляване на употребата на изкуствени торове, което води до спестяване на разходи и намалено въздействие върху околната среда в земеделието.

Справяне с рисковете

Повторното използване на пречистени отпадъчни води трябва да е с предпазни мерки за смекчаване на потенциалните рискове.

Отпадните води могат да съдържат микрозамърсители и други замърсители, като биоциди, микропластмаси, фармацевтични продукти или бактерии, които са станали резистентни към антибиотици. Съществуват няколко ефективни начина за отстраняване на тези потенциално вредни вещества от регенерираната вода, така че тя да може безопасно да се използва за напояване.

Базираната на доказателства научна подкрепа на Съвместния изследователски център за политиците е изиграла важна роля при установяването на регулаторни изисквания за качество на водата и управление на риска за повторното ѝ използване. Насоките на Съвместния изследователски център помагат на операторите и фермерите да управляват потенциалните рискове и да гарантират, че повторното използване на водата е безопасно за здравето на хората, животните и околната среда.

По-нататъшното сътрудничество между международни организации, правителства, академични среди, индустрия и общности е от съществено значение, ако искаме да увеличим максимално ползите от управлението на пречистените отпадъчни води. Но постигането на това и насърчаването на устойчиви водни практики ще бъде една стъпка към осигуряване на продоволствена сигурност за нарастващото население и справяне с глобалния недостиг на вода, пише още в съобщението.

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.33073
RON RON 10 3.93725
TRY TRY 100 5.4048
USD USD 1 1.78876