Държавите в ЕС заедно ще следят контактите на гражданите си

Наука 16.06.2020 17:30 Снимка: ДНЕС+

Държавите в ЕС заедно ще следят контактите на гражданите си

Държавите членки с подкрепата на ЕК се споразумяха за набор от технически спецификации за гарантиране на безопасен обмен на информация между националните приложения за проследяване на контактите, които се основават на децентрализирана архитектура.

Това се отнася за по-голямата част от приложенията за проследяване, които вече функционират или предстои да започнат да функционират в ЕС. След внедряването на техническото решение тези национални приложения ще функционират безпроблемно, когато ползвателите им пътуват в друга държава от ЕС, която също следва децентрализирания подход.

Това представлява значителна допълнителна стъпка към оперативна съвместимост на мобилните приложения за проследяване на случаите на заразяване с коронавирус, в момента когато държавите членки започват да премахват ограниченията за пътуване през границите по време на лятната ваканция.

Повечето държави членки взеха решение да въведат в употреба мобилни приложения в допълнение към ръчното проследяване на контактите и разпространението на коронавируса. Голямата част от одобрените национални приложения се основават на децентрализирана архитектура, което означава, че произволните идентификатори на ползвателите, които са засечени в близост в рамките на определен период от време, остават в телефона и ще бъдат проверени от него за съответствие с идентификаторите на ползвателите, за които е докладвано, че са заразени.

Техническата спецификация за оперативна съвместимост ще позволи тези проверки да бъдат извършвани и по отношение на ползватели, които пристигат от други държави членки, без да е необходимо изтеглянето на няколко национални приложения.

Споделяната между приложенията информация за потребители в непосредствена близост ще се обменя в криптирана форма, така че да се възпрепятства идентифицирането на отделните лица, в съответствие със строгите насоки на ЕС относно защитата на данните в приложенията.

Няма да се използват данни за географско позициониране.

За да подпомогне по-нататъшното рационализиране на системата, ЕК ще въведе услуга по предоставяне на портал, тоест интерфейс за ефективно получаване и предаване на съответна информация между националните приложения за проследяване на контактите и сървърите. Така ще се сведе до минимум обемът на обменяните данни и съответно ще се намали потреблението на данни от страна на ползвателите. 

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448