Трима велики икономисти с по 5 ценни мисли

Любопитно 11.02.2024 14:49 Снимка: ДНЕС+

Трима велики икономисти с по 5 ценни мисли

Адам Смит, Джон Мейнард Кейнс и Милтън Фрридман са оставили огромна следа в създаването, развитието и практическото прилагане на икономическата наука. Възхвалявани от едни, хулени и непризнавани от други, техните идеи - изучавани и днес, безспорно оказват влияние върху нашето поведение и възприятие за света.

Предлагаме ви известни и ценни мисли на тези трима от най-великите икономисти в човешката история . Те не само могат да обогатят вашите познания , на и да ви вдъхновят във вашите начинания, да ви накарат да се замислите за правилните подходи и приоритети в живота.

Снимка 652593

Източник: Wikipedia

Адам Смит (1723 - 1790)

Шотландски икономист и философ, с право считан с право за осноположник на съвременната икономическата наука. През 1776 г. той написва важен труд "Изследване на природата и причините за богатството на народите", в който очертава основите на икономическата наука, описва предимствата на разделението на труда, понятията за заплати и печалби, природата на формирането на капитала и неговото натрупване и формулира концепцията за производителния труд като източник на богатството на нациите.

1. Никое общество без съмнение не може да просперира и да бъде щастливо, ако по-голямата част от неговите членове са бедни и нещастни. И освен това простата справедливост изисква хората, които хранят, обличат и строят домове за целия народ, да получават такъв дял от продуктите на собствения си труд, че самите те да могат да имат сносна храна, облекло и жилище.

2. Всички богатства на света първоначално са били закупени не със злато или сребро, а с труд.

3. Голямата тайна на образованието е да насочиш суетата към правилните цели.

4. Единствените две неща, които не можете да избегнете, са смъртта и данъците.

5. Единственият добър бюджет е балансиран бюджет.

Снимка 652594

Източник: Wikipedia

Джон Мейнард Кейнс (1883 - 1946)

Английски икономист, основател на кейнсианската икономическа школа. През 1936 г. той написва известната работа "Общата теория на заетостта, лихвата и парите", в която очертава основната система и терминология на съвременната макроикономика.

1. С течение на времето ставам все по-убеден, че най-добрият начин за инвестиране е да инвестирате прилична сума пари в предприятия, за които някой знае нещо и на които някой не вярва много в правилното управление.

2. Най-трудното нещо на този свят не е да убедиш хората да приемат нови идеи, а да ги накараш да забравят старите.

3. Пазарът може да остане ирационален по-дълго, отколкото вие можете да останете платежоспособни.

4. Ако селското стопанство беше организирано като фондова борса, един фермер би продал фермата си сутрин, когато вали, само за да я купи обратно следобед, когато слънцето изгрее.

5. Търсенето създава предлагане.

Снимка 652595

Източник: Wikipedia

Милтън Фридман (1912 - 2006)

Американски икономист, макроикономист, носител на Нобелова за икономика (1976), има значителен принос в развитието на икономическата теория на монетаризма. Автор на книгите "Капитализъм и свобода", "Теория на функцията на потреблението", "Изследвания в областта на количествената теория на парите" и др.

1. Има четири начина, по които можете да харчите парите си. Можете да харчите собствените си пари за себе си. Когато правите това, вие наистина внимавате какво правите и се опитвате да получите най-доброто за парите си. След това можете да похарчите собствените си пари за някой друг. Например, купувам подарък за някого. В случая не внимавам много за съдържанието на подаръка, но много внимавам за цената. След това мога да харча парите на някой друг за себе си. И ако харча парите на други хора за себе си, тогава определено ще вечерям добре! И накрая, мога да харча парите на някой друг за някой друг. И ако харча парите на някой друг за някой друг, всъщност не ме интересува цената или какво получавам за тези пари. Ето как правителството харчи пари. А това е около 40% от националния ни доход.

2. Това, което принадлежи на всички, не принадлежи на никого.

3. Няма такова нещо като безплатен обяд (Книга "Няма такова нещо като безплатен обяд", 1975 г.).

4. Най-важният централен факт на свободния пазар е, че обменът не се извършва, освен ако и двете страни не се възползват.

5. Никой не харчи парите на другите толкова внимателно, както харчи своите. Никой не използва ресурсите на други хора така внимателно, както използва собствените си. Така че, ако искате ефективност, ако искате знанието да се използва правилно, трябва да го направите чрез частна собственост.

Вярваме, че, предложените ви избрани цитати, най-добре характеризиращи идеите тези великани в икономическата наука са ви допаднали и накарали да се замислите за важните неща. И въпреки факта, че са живели и творили преди много години , тяхното научно наследство продължава да живее и да се прилага до ден днешен./money.bg

CHF CHF 1 2.0066
GBP GBP 1 2.32757
RON RON 10 3.93298
TRY TRY 100 5.43804
USD USD 1 1.79599