Зеленият олигарх

Избрано 23.12.2021 09:20 Снимка: ДНЕС+

Зеленият олигарх

Виктория Георгиева, коментар за Tribune.bg

„Изцяло природозащитен екип готви за политическия си кабинет вицепремиерът и министър на екологията Борислав Сандов” – така повечето медии отразиха предложенията на Сандов за заместник-министри, което той направи преди два дни. Ако трябва да бъдем съвсем точни, изразът би трябвало да е „зелени олигарси“, а не природозащитници.

Според информацията, в екипа на Сандов ще влязат бившият шеф на природен парк “Витоша” и на сдружението на парковете Тома Белев и председателят на неправителственото сдружение “Балканка” Димитър Куманов.

През 2003 година Тома Белев, като държавен служител - директор на Природен парк „Витоша“, създава НПО - Асоциация на парковете в България, която използва за купуване на недвижими имоти, участие в обществени поръчки и водене на съдебни дела срещу инвестиционни проекти.

Докато е държавен служител оглавява и Управителния съвет на друго НПО – „Зелени Балкани“. Организацията, както и още няколко, свързани с неговия кръг, са усвоили милиони евро, спечелени по различни проекти.

-          Още през 2007 година „Зелени Балкани“ получава 9 милиона лева, за да определи зоните по Натура 2000 в България. Тогава над 30 процента от територията на страната е вкарана в Натура 2000, което води до блокирането на над 700 000 имота и ощетяването на стотици хиляди собственици.

-          През 2013 „Зелени Балкани” печели конкурса за изготвяне на нов план за управление на национален парк „Пирин“ на стойност 1 650 000 лева. Да, правилно прочетохте – почти два милиона лева. Тогава комисията отстранява всички участници, с изключение на един - обединение „Пирин 2014”, в което участват „Зелени Балкани”, българо-швейцарската фондация „Биоразнобразие” на Петко Цветков и търговска фирма Екологичен център ЕООД, 100 % собственост на… „Зелени Балкани”.

-          През същата година коалиция „Природата за хората и регионите” разкриват, че НПО-та като "Зелени балкани”, WWF България (представлявана от съпругата на Белев – Веселина Кавръкова) и Асоциация на парковете са изпълнявали една и съща обществена поръчка два пъти, като разликата в цената ѝ е 45 пъти. При първата, тръжната процедура е спечелена от АПБ, като се е касаело за картиране и инвентаризация на биологичното разнообразие в Узана в природен парк „Българка“. Поръчката е била на стойност 7800 лв. 5 години по-късно е извършена същата услуга, но този път за… 339 800 лв., като вече не участва АПБ, а друга организация, свързана с Белев – „Обединение Българка 2011“. Собственици на НПО-то са „Екологичен център“ ЕООД (100 % собственост на сдружение „Зелени Балкани“), „Сдружение WWF Световен фонд за дивата природа“ ( както вече посочихме - управлявано от съпругата на Тома Белев, Веселина Кавръкова, и еднолична търговската фирма на WWF–България – „Марсилея“ ЕООД.

От 2009 г. поръчките, както и милионите, са неизброими:

-          Близо 650 000 лева за „Консервационни дейности за целеви видове от директивата за птиците на Европейския съюз - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”

-          Над 1 100 000 лева за „Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България”

-          Почти 420 000 лева за „Изготвяне на планове за управление на защитена зона „Язовир Овчарица“ BG0002023 и защитена зона „Язовир Жребчево“ BG0002052"

-          470 000 лева за „Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане на благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в природен парк сините камъни”

-          Над 1 660 000 лева за „Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград“

-          Над 1 330 000 евро по програма за укрепване и възстановяване на популациите на черния и белоглавия лешояд в България

-          Почти 1 400 000 евро за възстановяване и укрепване популациите на вид сокол

-          Над 2 000 000 евро за сходен проект за орли

-          Още почти 2 000 000 евро за опазване на пеликаните около Бургас

-          2 700 000 евро за опазване на червеногушата гъска. Покрай този глобален и жизненоважен за всички ни проект, дори „Дневник” излиза с фото материал на тема: „Къде зимуват червеногушите гъски?”. В него нееднократно са споменати заслугите на НПО-то на Белев – „Зелени Балкани”.

-          Почти същата сума – 2 700 000 евро за „Възстановяване и опазване на лешоядите на Балканския полуостров и прилежащите региони”

-          4 000 000 евро за проект, касаещ опазването на царските орли от неизолирани жици на ел.стълбове

-          Още близо 2 000 000 евро за гнезда за вид орел

И т.н., и т.н.  Още хиляди и милиони за лекции сред природата и в училища, съвети как да се управлява това или онова, книжки, академии, броене на птици…

През 2013 година „Зелени Балкани” планират да приберат 3 500 000 лв. за броене на делфини по черноморието ни. Тогава, след силен обществен натиск и разкрития за готвената схема, поръката беше прекратена от тогавашния министър на околната среда и водите Искра Михайлова.

През 2016 година от сдружението „За да останат хора в България” връчват на тогавашния премиер Бойко Борисов списък с десетки подобни проекти и поръчки, спечелени само от няколко НПО-та, които са свързани по един или друг начин. Хора, част или близки до „Зелените”, членове не семействата им, техни съдружници.

През 2017 година Софийският градски съд (потвърдено от Софийския апелативен съд) постановява, че Тома Белев управлява незаконно Асоциацията на парковете в България. Така, официално е потвърдено, че от 2008 година Белев е управлявал незаконно АПБ. Той е имал това право като директор на Природен парк "Витоша", но след проведен конкурс е освободен от длъжността и автоматично му се отнема правото да представлява Асоциацията.

По Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на АПБ, на всеки 5 години се прави Общо събрание, на което се избира нов УС и председател. Такова събрание обаче не е направено през 2008 година, нито през 2013 година. А през 2012 година, Белев е освободен като директор на ПП „Витоша”, което означава, че той вече няма право да представлява Асоциацията. Но през 2014 година - две години, след като вече не е начелo на ПП „Витоша”, Белев организира свикване на Общо събрание, за да подмени Устава. За целта вкарва свои приближени лица, с което се променя съотношението при гласуване в негова полза. Така, без да е директор на парк, Белев остава председател на организацията. Точно това Общо събрание и неговите решения са отменени от съдебните състави.

През 2018 година Службата за борба с евроизмамите - ОЛАФ проверява проектите спечелени от Тома Белев и близки до него НПО-та. Това става, след като тя е била сезирана за неправилно изразходвани средства, които идват от Евросъюза.

През 2020г. прокуратурата отново разследва Тома Белев заради незаконното придобиване на АПБ. Установено е, че НПО-то е собственик на десетки имоти на територията на цялата страна, които са закупени със средства от времената, когато в АПБ са членували само дирекциите на държавните паркове.

Всички решенията на съда, Белев продължава да се разпорежда с имуществото на Сдружението. Разследващите органи правиха проверки и как са придобити имотите на Асоциация на парковете в България. Самите приходи са милиони, като на редица въпроси - как са изразходвани тези средства, има ли престъпления и защо Белев продължава да ръководи организацията, въпреки съдебните решения, трябва да се разбере от разследването на прокуратурата.

Белев от години е превърнал природозащитната кауза в личен бизнес, а действията му се отразяват пагубно и върху икономиката ни. Без значение дали говорим за планински туризъм, за узурпирането на АПБ, за имоти, се касае за милиони левове и евро, които обаче не са допринесли особено за подобряване на състоянието на природата ни и защитените видове. Просто едни определени НПО-та, които формират обръчи от фирми си разпределят крупни суми и участват схеми за печелене на обществени поръчки.

***

Виктория Георгиева е изучавала журналистика, в момента завършва „Религията в Европа“, направление „Ислям“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Редактор и автор в „Консерваторъ“, автор във в-к „Труд“. Била е член на Студентски съвет при СУ, работила е като специалист маркетинг и реклама за водещи български компании./tribune.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648