Избрано 24.09.2020 11:00 Снимка: ДНЕС+

Интерактивна програма в помощ на младежи да се справят с агресията и езика на омразата

Живеем в дигитален век в който над 85 % от днешните младежи са ползватели на дигитални технологии и потребители на медийно съдържание.

Това нарежда младите хора сред най-уязвимите от претоварването с информация, влиянието на езика на омразата и кибер агресията.

За да се справят с тези проблеми, младежите вече ще имат възможност за безплатно интерактивно обучение в дигитална среда.

Интерактивна обучителна програма  „Разпознаване на кибер агресията и езика на омразата“ е разработена в рамките на проект „Аз и дигиталната реалност“, който се реализира от Сдружение Моят град с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Целта е да създаде  възможност за безплатно интерактивно обучение в дигитална среда, изграждащо умения да се разпознават различните форми на невербална агресия, да се противостои на екстремистките послания и езика на омразата, както и да се възпитава способност за поемане на отговорност за собствените действия в дигиталната среда.

Иновативната обучителна програма включва шест интерактивни урока със следната тематика:

- Как работи медийната индустрия?

- Как се изграждат медийните послания?

- Идентифициране на различни типове медийно съдържание.

 - Как да разпознаваме езика на омразата?

-  Кои са лицата на невербалната агресия?

-  Доверие и анонимност в интернет пространството.

Обучителната програма ще повиши влиянието на интерактивното образование върху младите хора.

Съдържанието на уроците, интерактивния монтаж и озвучаване с глас зад кадър е реализирано от експерти от Българска национална телевизия, Регионален телевизионен център Варна.

По този начин Сдружение „Моят град“ гарантира висока експертиза и поднасяне на информацията по най-интригуващият начин, съответстващ на интересите и очакванията на  младите хора.

Интерактивните уроци от обучителната програма ще бъдат публикувани в YouTube и други канали за свободно споделяне в дигиталната среда.

Иновативното обучение ще помогне на младите хора в изграждане на трайни умения за медийна грамотност и справяне с невербалната агресия и други рискови ситуации и натиск от обкръжаващата среда в интернет пространството.


Съдържанието на материала е отговорност на издателя Сдружение „Моят град“, като ММС не носи отговорност за начина на използване на информацията.

CHF CHF 1 1.82532
GBP GBP 1 2.15509
RON RON 10 4.0113
TRY TRY 10 2.10115
USD USD 1 1.65021