ЕК: РС Македония да изпълнява двустранните договори

Избрано 06.10.2020 15:18 Снимка: ДНЕС+

ЕК: РС Македония да изпълнява двустранните договори

Европейската комисия препоръчва Скопие да продължи да поддържа добросъседските отношения с България и Гърция и да спазва двустранните споразумения.

Това съдържа част от доклада на ЕК за напредъка на Северна Македония, който се очаква да бъде оповестен днес следобед, цитиран от МИА.

Очаква се днес да бъдат огласени редовните доклади за напредъка по реформите в държавите от Западните Балкани и Турция, както и дългоочакваният Икономически и инвестиционен план за региона.

В частта политически критерии ЕК изразява задоволство, че опозиционните партии остават ангажирани с политическия процес, подкрепяйки въпросите от национален интерес, каквито са реформите, необходими за членство в ЕС и членството в НАТО.

Като добре организирани са оценени проведените парламентарни избори.

Поздравяват се опитите за заздравяване на междуетническите отношения и прилагането на Охридския рамков договор.

В частта за реформа на специалните служби се отчита напредъкът в съответствие с препоръките на експертните групи за създаване на Агенцията за национална сигурност като независим орган без полицейски правомощия, за разлика от предишното Управление за сигурност и контраразузнаване (УБК). Препоръчва се засилване на парламентарният контрол върху разузнавателните служби, смята ЕК.

Слабо звено е реформата в публичната администрация, където Северна Македония е оценена като „умерено подготвена”. Принципите на прозрачност, достойнство и равно представителство остават от съществено значение, смята ЕК. Положително е оценена работата на Комисията за предотвратяване на корупцията като се очаква подходящ резултат от нейните доклади и препоръки.

Трябва да продължи да се подобрява правосъдната система като съществена част от процеса на евроинтеграция. Подчертава се, че има „добър прогрес” при прилагането на стратегията за съдебна реформа.

Борбата срещу корупцията също отбелязва напредък в частта разследване, съдебно преследване и съдене по знакови дела за корупция. Приветства се работата на Комисията за предотвратяване на корупцията и нейната активна роля в тази област.

Критикува се и фактът, че няма истински независими следователи, които да наблюдават ефективно работата на полицията, което ще позволи ефективно справяне с явлението безнаказаност в полицията. Необходими са също така спешни мерки за подобряване на ситуацията в затворите и за намиране на алтернативни решения на задържането и лишаването от свобода.

Като слабост в Северна Македония се отбелязва прилагането на законодателство за предотвратяване реч на омразата.

Умерен напредък е отбелязан по отношение свободата на медиите, като се подчертава, че напрежението се е повишило по време на кризата COVID-19 и по време на предизборната кампания.

Трябва да се засилят усилията за саморегулация, за да се подобрят професионалните стандарти и качеството на журналистиката. Необходима е по-голяма прозрачност в областта на държавната, обществената и партийната реклама в медиите и се очаква устойчиво решение за независимостта, професионалните стандарти и финансовата устойчивост на Македонското радио и телевизия. Необходимо е да продължи подкрепата за медийния плурализъм, професионализма, обективното отразяване, разследващата журналистика и устойчивост в борбата с дезинформацията. /БГНЕС

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448