Доц.Хамза:Трудът, който полагат социалните работници е от изключително значение за обществения живот

Избрано 18.03.2023 15:57 Снимка: ДНЕС+

Доц.Хамза:Трудът, който полагат социалните работници е от изключително значение за обществения живот

Държавата е длъжна да работи в посока на обучение и обезпечаване на достатъчния кадрови потенциал от социални работници

„Хората с увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото ни и за тях сме длъжни да осигурим подкрепа и да подобрим качеството им на живот. Интегрирането им към обществения живот преминава през осигуряване на достъпна среда и трудова заетост. Като човек, който е ангажиран в социалната сфера, смятам, че трудовата им заетост е една от най-важните стъпки в посока на тяхната интеграция в обществото“. Това заяви за ДНЕС+ доц. д-р инж. Медиха Хамза - кандидат за народен представител от СДС в коалицията ГЕРБ-СДС в 3 МИР-Варна.

Тя допълни, че за хората с увреждания трябва в пълна степен да се гарантират човешките им права. Акцентът в тази посока е осигуряване на равни шансове за продуктивната им реализация в професионален план. Трудовата заетост за тях е от огромно значение, защото чрез доходите от работата си могат по-лесно те и семействата им да се справят с ежедневните проблеми.

Доц. д-р инж. Медиха Хамза смята, че са необходими повече средства за Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Чрез програмата се осигурява възможност за трудова реализация и двугодишна заетост за безработни хора с увреждания. 

Друг проблем, който възниква поради липсата на бюджет е изграждането на достъпна среда за хората с увреждания. Спрените проекти и средства за общините, планираните ремонти на улична и пътна мрежа, са резултат от липсата на държавен бюджет. В тези условия Варна вече две години се справя със собствени сили. „Затворени са всички оперативни програми, чрез които община Варна разчита за реализиране на Плана за интегрирано развитие“, отбеляза доц. д-р Медиха Хамза.

Община Варна ще осигури допълнителни средства на доставчиците на социални услуги за годишна издръжка, като със задна дата –  от 01.01.2023 г., местните дейности ще се изравнят с държавния стандарт. За целта в бюджета трябва да бъдат заложени допълнително около 650 000 лв. Така общата сума за годишна издръжка на доставчиците на социални услуги в община Варна става около 4,2 млн. лв. – за центрове за социални услуги на деца и лица с увреждания, за възрастни и хронично болни хора, за социални асистенти на деца и други.

„Убедена съм, че в социалната сфера държавата е длъжна да работи в посока на обучение и обезпечаване на достатъчния кадрови потенциал от социални работници, които да предоставят възможно най-качествени услуги. Специалистите в тази област заслужават достойни възнаграждения. Трудът, който те полагат, е от изключителна значимост за обществения живот“, добави в заключение доц. Медиха Хамза.

Доц. д-р инж. Медиха Хамза има богат опит в работата в социалната сфера. По време на единия от мандатите си като общински съветник в Общински съвет-Варна тя бе председател на ПК “Социални дейности и жилищна политика“. От години доц. Хамза участва активно в социалните дейности на община Варна и е ангажирана с увеличаване броя на социалните услуги.


Доц. д-р инж. Медиха Хамза е кандидат на СДС преференция 106 за народен представител в коалицията ГЕРБ-СДС номер 2 в бюлетината за 3 МИР-Варна.

Уважаван университетски преподавател с 29 години професионален стаж.
Доктор, доцент по Електрически мрежи и системи. Има четиригодишен опит като заместник-декан на Електротехническия факултет в ТУ-Варна.
Автор на над 70 научни публикации и доклади пред реномирани конференции, както и на учебни ръководства и пособия.

Два мандата е общински съветник в Общинския съвет на Варна; през втория от мандатите е председател на постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика“.

Има две деца.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648