Доц. Медиха Хамза участва в Кръгла маса, свързана с качеството на образованието по социална работа

Избрано 26.03.2024 15:24 Снимка: ДНЕС+

Доц. Медиха Хамза участва в Кръгла маса, свързана с качеството на образованието по социална работа

Депутатът от СДС в парламентарната група ГЕРБ-СДС доц. Медиха Хамза участва в Кръгла маса по качеството на образованието по социална работа. Като народен представител и член на Комисията по социални дейности и Комисията по образование в Народното събрание, доц. Хамза бе гост на инициативата, заедно с депутата от БСП Валентина Димова, също член на комисията по образование.

Участие в Кръглата маса взеха и ректорът на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" проф. д-р Димитър Димитров и проф. Елиза Стефанова, член на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Събитието се състоя във Велико Търново, а в него взеха участие преподаватели от всички висши учебни заведения в страната, в които се преподават и изучават дисциплини, свързани със социалната работа.

Доц. Хамза приветства всички гости и бе категорична, че по време на форума, всички експерти са обединили мнения по 10 пункта, важни за по-качественото образование в дисциплините, свързани със социалната работа.

Според експертите, по-активното включване на академичната общност в разработването на анализи и проекти на нормативни актове, би довело до подем в обучението в тази област. Мнението, че съвместната работа с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието в разработването на нормативен документ, обезпечаващ материалното възнаграждение на работещите в базовите институции специалисти в областта на социалната работа, участващи в провеждането на текущата и държавната практика и стажовете на студентите от професионалното направление, бе една от обсъжданите точки, по която се дискутира и се постигна съгласие.

 

Актуализацията на учебните планове, разширяването на дейностите, свързани с популяризиране на научните и практически постижения в социалната работа, обвързаността на възнагражденията на социалните работници с тяхното образование и квалификация, както със значимостта на социалната работа за развитието и просперитета на обществото, както и създаване на условия за стимулиране на висшите училища за приобщаване на студентите със специални образователни потребности чрез осигуряване на достъпна образователна среда.

Депутатът доц. Медиха Хамза все активно участие в дискусията и приветства инициативата, която, пос думите ѝ, неминуемо ще доведе до резултатност и такива форуми са полезни за просперитета на обвързаните със социалната работа хора в България.

По материала работи Геновева Михайлова, ДНЕС+

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361