Доц. Медиха Хамза ще участва във форума „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“

Избрано 25.06.2021 07:47 Снимка: ДНЕС+

Доц. Медиха Хамза ще участва във форума „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“

От 24 до 25 юни 2021 г. в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, ще се проведат Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ и Национална среща на социалните услуги „Социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови нормативни документи“, организирани от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна. Националният форум ще бъде открит в 10:00 часа на 24 юни (четвъртък).

Гости на събитията ще бъдат генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло, зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, изпълнителният директор на Агенция за качество на социалните услуги Виктория Тахова, зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова и други. Участие в събитията ще вземат и други представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за качество на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане, централни и регионални институции от социалната сфера, общини, доставчици и екипи на социални услуги, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на събитията е да се даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темите за подкрепата и развитието на социалната икономика, социалните услуги и заетостта за хората с увреждания и влиянието им за по-добрия им живот.

По време на форума ще се организира и Изложение на социалните предприятия. На него ще се презентират различни продукти и дейности на социалната икономика и социални предприятия от различните видове.

Националният форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ и Национална среща на социалните услуги са водещи събития в социалната сфера, очаквани от много специалисти и предоставящи широка трибуна за задълбочени обсъждания по важни теми. За провеждането на събитията са взети и ще бъдат съблюдавани стриктно всички противоепидемични мерки.

Събитията са част от годишната програма на НАСО и имат за цел да подкрепят партньорството между всички заинтересовани страни в социалната сфера, по-ефективно планиране и реализиране на социалните политики и социална подкрепа за хората.

Участието на доц.д-р инж. Медиха Хамза не е за пръв път и е част от нейната социална ангажираност през годините.

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361