Избрано 19.03.2023 14:16 Снимка: ДНЕС+

Доц. д-р Медиха Хамза от Белослав: Хората истински се страхуват от несигурността и инфлацията

Днес заедно с областния председател на СДС-Варна и заместник-кмет на община Провадия  Коста Владимиров и областния секретар Юрий Колев се срещнахме с актива на СДС в Белослав. В красивото градче ни посрещна един от двамата общински съветници от СДС Добри Добрев.

Сред темите на разговорите се откроиха няколко, които обсъждаме всеки ден, срещайки се с хората.

Високите цени, бързорастящата инфлация, страхът от несигурността и липсата на стабилно и редовно правителство истински вълнуват жителите на града.

Една от темите, която бе повдигната на срещата, бе предстоящ проблем с транспорта. Хората се притесняват, че фирмата, която извършва превози от и за Варна и съседните села, ще спре да обслужва този маршрут, поради липса на рентабилност.

Коста Владимиров бе категоричен, че решение на проблема има и то е в съответстие с европейското законодателство - приемане на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват
превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места. Средствата по тези Правила се предоставят при спазване на нормативно установения ред за възлагане на обществени пътнически превози, съгласно Регламент № 1370/2007 и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

В тези случаи общината заплаща на превозвача чрез допълнително субсидиране, което ще минимизира загубите и ще доведе до финансова поносимост. Този вид субсидии се предоставят само при фактически предоставени транспортни услуги. Зам.-кметът на община Провадия посочи за пример реализираните по този механизъм дейности в общините Пещера, Димитровград, община Бяла в област Варна, община Попово и други. 

Срещата продължи с разговори за политическата обстановка в страната и нуждата от понасяне на отговорност за нечовешката инфлация.


Доц. д-р инж. Медиха Хамза е кандидат на СДС преференция 106 за народен представител в коалицията ГЕРБ-СДС номер 2 в бюлетината за 3 МИР-Варна.

Уважаван университетски преподавател с 29 години професионален стаж.
Доктор, доцент по Електрически мрежи и системи. Има четиригодишен опит като заместник-декан на Електротехническия факултет в ТУ-Варна.
Автор на над 70 научни публикации и доклади пред реномирани конференции, както и на учебни ръководства и пособия.

Два мандата е общински съветник в Общинския съвет на Варна; през втория от мандатите е председател на постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика“.

Има две деца.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648