Д-р Станев:Изравняване стандартите на общинските доставчици на социални услуги с тези на държавните

Избрано 26.02.2021 17:17 Снимка: ДНЕС+

Д-р Станев:Изравняване стандартите на общинските доставчици на социални услуги с тези на държавните

Да се изравнят стандартите на общинските доставчици на социални услуги и грижи с тези на държавните. Това предложи днес на заседание на постоянната комисия "Финанси и бюджет" към Общински съвет-Варна заместник-председателят на местния парламент д-р Янко Станев. 

Причината е новият закон за социалната политика. 

Преди дни на заседание на ПК "Социални дейности и жилищна политика", той описа социалните дейности на община Варна с три думи : "кураж, всеотдайност и грижа", а социалната политика на общината, като "изпълнен дълг към варненци". 

Бюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2021 г. е в размер на 22 054 000 лв. Средствата на функцията са увеличени с 4 867 000 лв. спрямо първоначалния бюджет за 2020 г.

Предложението на заместник-председателя на Общински съвет-Варна и областен лидер на СДС бе подкрепено от съветниците и получи положително становище. 

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.77271
GBP GBP 1 2.2502
RON RON 10 3.97203
TRY TRY 10 2.02065
USD USD 1 1.63476