Атанасова обясни кога са изградени връзките по южния газов коридор от „Шах Дениз“ II до Гърция

Избрано 19.08.2022 16:51 Снимка: ДНЕС+

Атанасова обясни кога са изградени връзките по южния газов коридор от „Шах Дениз“ II до Гърция

От Фейсбук профила на политика от ГЕРБ Десислава Атанасова

Няколко месеца обясняваме кога са изградени газовите връзки по южния газов коридор от „Шах Дениз“ II до Гърция и възможностите за диверсификация, но все още има неразбрали.

Продължава опорката – „12 години не построихте газовата връзка“

Очевидно се налага обяснение по картинка:

Зелена линия - Южнокавказки газопровод - от находище Шах Дениз II в Азербайджан - Грузия - до граница с Турция

строителство 2004 -2006, експлоатация - 2007

Червена линия - газопровод ТANAP - Турция - Гърция

строителство ХI 2015 - 30.XI.2019

Синя линия - газопровод ТAP - Гърция - Албания - Италия

строителство 2015 - 30.12.2020

Синя пунктирана линия IGB Гърция - България

 / газова връзка /

строителство от 26.10.2019

завършване по договор 26.04.2021, удължен с анекс до 31.12.2021

/ заради пандемия и забавени доставки /

Съгласно клаузите на договора за забава се дължат по 90 000 € на ден, но не повече от 14 млн.€

След 31.12.2021 договор НЯМА.

А сега въпросите и по картинката?

- колко години е строена газовата връзка България - Гърция при ГЕРБ по-малко от 2или 12?

- щеше ли да потече газ преди 2021, при условие, че газов коридор ТAP не е бил изграден?

- колко е забавата в изграждането след ГЕРБ?

/ правителството на Борисов III е до 12.05.2021/-

Не е ли 15 месеца?

- Кой е забавил проекта?

Преразказът по картинка ви показва, че не е ГЕРБ.

Хайде, със здраве!

Щастлив петък!

Скоро и картинка за „паркирането“ на седемте танкера на 4 пъти по-ниска цена.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648