Горите ни - сред най-добре защитените в ЕС

ЕС и Свят 26.12.2011 14:32

Горските територии в България се увеличават стабилно всяка година и превишават обезлесяването.

Това се посочва в последния доклад на ЮРОСТАТ „Горските територии в Европейския съюз и света", съобщават от Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите".

България и Латвия имат най-голям ръст от над 10%, докато за периода 2000 - 2010 г. горските територии в Европа са се увеличили с 2% или с 3.5 млн. ха.

Само в пет страни в ЕС се наблюдава обезлесяване, като в Дания е най-голямо - 5% , следват Португалия, Словения и Финландия.
Най-значително разширяване на горските територии в абсолютна стойност - над 400 000 ха, е регистрирано в четири държави : Франция, България, Италия и Швеция.

В доклада се посочва, че дърводобивът в ЕС се е понижил с 10 - 20% в повечето страни, а най-голямо намаление има в България - 34. 2 % и Кипър - 53.1 %.

България е в челото и на друга класация от доклада - дял на горите, които са публична собственост. Като цяло този дял бележи спад в ЕС, като най-големи негативни стойности са регистрирани в Румъния, Словения и Литва, следвани от Австрия, Финландия, Латвия, Естония и Великобритания.

В ЕС около 40% от горите са публична собственост като този показател варира в големи граници между различните страни-членки. От 2% в Португалия до внушителните 89 % в България, което ни прави един от лидерите по този критерии в света.

Прирастът на горите в ЕС е изчислен на 21 750 млн кубически метра през 2010 г. Нарастването на този прираст е около 1,6 пъти повече от стойността на сечта и другите загуби. Положителната тенденция се наблюдава и в България. - прирастът е 5,1 куб. м на хектар, а сечта и другите загуби са 2,7 куб. м на хектар.

България е посочила, че използва 2 864 000 ха гори за производствени цели, което е около 70% от цялата горска територия. В ЕС по-малко от една десета от всички гори са планирани за защита на почвата и водите, а у нас този показател достига 12 % .

Страната ни обаче е в челните места в категорията „загуба на горски територии от пожари". Според доклада, Италия е загубила най-големи горски площи от изгаряне - над 100 000 ха, но най-тежки са пораженията в Гърция , която е губила средно по 2.3% от горските си територии заради пожари. Пожарите са основната причина за обезлесяването в България. Нашата страна е на пето място със загуба от близо 20 000 ха годишно.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027