Забраняват ароматизираните "бездимни" цигари

България 22.11.2023 17:22 Снимка: ДНЕС+

Забраняват ароматизираните "бездимни" цигари

Депутатите приеха на първо четене Закона за тютюна и тютюневите изделия. Въведена е забрана за предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества или съдържащи овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, даващи възможност за промяна на техния мирис или вкус или на интензитета на техния дим.

Предвидено е когато нагреваеми тютюневи изделия са от категорията на тютюневите изделия за пушене, на всяка потребителска и на всяка външна опаковка да се поставят общо предупреждение, информационно съобщение и комбинирани здравни предупреждения. Когато нагреваемите тютюневи изделия са от категорията на бездимните тютюневи изделия, за тях ще се прилагат изискванията за етикетиране на бездимните тютюневи изделия.

При съмнения, че предлаганите електронни цигари или контейнери за многократно пълнене не са безопасни или не съответстват на изискванията на закона, икономическите оператори, които ги предлагат, ще следва да предприемат незабавни действия за тяхното изземване от пазара.

Прецизират се изискванията за етикетирането и рекламата на тютюневите и свързаните с тях изделия.

Предвидено е контролът по отношение на безопасността при внос на тютюневи и свързани с тях изделия да се извършва от Комисията за защита на потребителите при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. За бяха 139, 2 против, 10 бяха Въздържал се.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.28338
RON RON 10 3.9348
TRY TRY 100 5.78533
USD USD 1 1.8066