ВСС избра Галина Захарова за председател на ВКС

България 14.01.2022 18:52 Снимка: ДНЕС+

ВСС избра Галина Захарова за председател на ВКС

Магистратите от Висшия съдебен съвет (ВСС) избраха единственият кандидат за председател на Върховния касационен съд (ВКС) съдия Галина Захарова.

Кадровиците гласуваха с 20 гласа "за", без "против" и "въздържали се". Така новият председател на ВКС вече е Галина Владимирова Захарова.

Кадровиците от ВСС останаха доволни и от представената концепция на Галина Захарова. За това главният прокурор Иван Гешев обяви, че ще подкрепи кандидатурата на съдия Галина Захарова за председател на ВКС. Членовете на ВСС Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Теодора Точкова, Вероника Имова, Стефан Петров, Евгени Иванов, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова подкрепят издигнатата кандидатура на Галина Захарова за председател на ВКС.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков заяви, че ще подкрепи Галина Захаров за председател на ВКС.

Досегашният председател на ВКС Лозан Панов също подкрепя Галина Захарова за нов председател на съдебния орган.

Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев също ще подкрепи Галина Захарова за председател на ВКС.

Още по време на изслушването Захарова се аргументира, че, ако бъде избрана за председател на ВКС, тя би била същият председател какъвто и заместник-председател на съдебния орган. Проблемите не само на колегите от съда, но всички колеги, каквито въпроси да имат от моята компетентност да разреша под една или друга форма, са били приемани със съпричастие и в рамките на възможностите сме се стремели да съдействаме, добави тя.

Според нея същественото като член на ВСС и като председател на ВКС е членовете на кадровия орган да бъдат съпричастни, да съдействат по какъвто и да било начин да допринесат за доброто положение на съдиите за повишаване на нивото на правораздаване.

Захарова е застъпила в концепцията и въпросите, на които е отговаряла, че нейното виждане е за утвърждаване на максимално възможностите за участие на съдиите в процеса по подбор на зам.-председатели. В наказателна колегия председателите на отделенията се номинират и представят на председателя по общия събирания на съответните отделения. Според нея е правилен подходът съдиите от ВКС да могат да изразят мнение и становище кой иска да ги подпомага организационно, да ги ръководи и да работи с тях в непосредствена близост.

Захарова отбеляза, че би могла да работи с всеки един от съдиите във ВКС. Важното е какво е виждането на самите колегии. Важното е да се очертаят личностите, на които те вярват и знаят, че ще бъдат облекчавани чрез поемане на извънредна работа, уточни тя.

Във връзка с промените в Закона за съдебната власт Захарова посочи, че промените в Закона за съдебната власт не били удачни, а идеите, които били развити като предложение в самото начало били до голяма степен различни и променени при приемането им от Народното събрание. Така се получило един доста осакатен междинен вариант, който за съжаление не произведе никакъв ефект./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448