ЦИК спря поръчката на допълнителните машини за вота 2 в 1

България 28.09.2021 12:13 Снимка: ДНЕС+

ЦИК спря поръчката на допълнителните машини за вота 2 в 1

Причината – офертите надвишават финансовия ресурс, който може да се осигури

Централната избирателна комисия реши да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на 1600 машини за електронно машинно гласуване.

Това пише на сайта си ЦИК и посочва мотивите:

- Участникът „Информационно обслужване“ АД е предложил първоначална обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 998 450 лв. без включен ДДС. В хода на проведените преговори участникът „Информационно обслужване“ АД е отказал да намали така предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

- Участникът „Сиела Норма“ АД е предложил първоначална обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 950 000 лв. без включен ДДС. В хода на проведените преговори участникът „Сиела Норма“ АД  е отказал да намали така предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

Така предложените от двамата участници, включително и след проведените преговори, общи цени за изпълнение надвишават максималната прогнозна стойност на обществената поръчка, съгласно Решение № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК, поради което е налице хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно: всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.

Поради тази причина ЦИК прекратява процедурата по обществена поръчка за машините. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му./tribune.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448