„Топлофикация - Габрово“ внесе в КЕВР заявление за прекратяване на лицензиите

България 16.08.2023 11:52 Снимка: ДНЕС+

„Топлофикация - Габрово“ внесе в КЕВР заявление за прекратяване на лицензиите

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е внесла в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за прекратяване на лицензиите за производство и пренос на топлинна енергия, информират от държавния регулатор. 

Като мотиви за прекратяване на лицензиите е посочена техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност. Решението за прекратяване на лицензиите е взето на проведено заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, проведено на 2.08.2023 г.

Заявлението не е основание за спиране на проверката на КЕВР в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. В хода й ще бъдат установени фактите и обстоятелствата, които според дружеството, не му позволяват да продължи да топлоснабдява клиентите си.

Резултатите от проверката на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще залегнат в мотивите на предстоящото решение на регулатора.  

CHF CHF 1 2.07229
GBP GBP 1 2.28245
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 6.26186
USD USD 1 1.81482