Студенти се готвят за протест срещу идеята на Денков да слива университети

България 07.03.2022 15:25 Снимка: ДНЕС+

Студенти се готвят за протест срещу идеята на Денков да слива университети

Министърът им заявил, че не се страхува от стачни действия, участвал е в такива и е уверен в правотата си

Студенти са в протестна готовност заради готвеното сливане на университети. Младежите от Висшето училище по телекомуникации и пощи са възмутени от идеята да се окажат с дипломи от несъществуващ ВУЗ.

Ето какво гласи писмото:

„Искаме да изразим своето притеснение от случващото се в образователната система. Категорични сме в решението си, че ако не бъдем чути ще ОБЯВИМ НЕЗАБАВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ! Ние, студентите, не приемаме идеята на професор Николай Денков за сливане на висшите училища по механичен начин!

Настоящата позиция изпратихме до всички институции в страната и Европейския съюз и сме готови да защитаваме висшето училище, в което се обучаваме. Търсим обществена подкрепа, защото според нас се готвят промени в образователната система, които не са в полза на обществото!

В момента водим консултации със всички висши училища, за да имаме общи действия и да се противопоставим на случващото се.

Обръщаме се към Вас в качеството си на представители на обучаващите се във Висшето училище по телекомуникации и пощи, за да изразим своето притеснение от намеренията на Министъра на образованието и науката – проф. Николай Денков, който лансира в публичното пространство идеята си да проведе реформи, които планират обединяването на висши училища в страната в мега структури. На среща на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проведена на 22 февруари, представяйки своите идеи, той заяви, че ще ги обоснове с независим външен анализ, който ще докаже тяхната несъмнена ефективност. Същото мнение изказа и на проведената ден по-късно среща с нас, представителите на студентските съвети и студентската общност на засегнатите от масовизацията висши училища.

Информацията за планувано обединение и преструктуриране  на държавни висши училища ние, членовете на Студентски съвет при ВУТП като представители на обучаваните студенти, приемаме като заплаха към идентичността и автономията на висшето ни училище.

Към предложенията на проф. Денков бихме могли да имаме толерантно отношение, ако не беше несъмнено манипулативния и подмолен начин, по който техния път се трасира в българското общество и се заблуждава системно неговото мнение.

Защо изказваме подобно остро становище и сваляме своето доверие от него  заявявайки, че не желаем да сме част от този процес с предварително предначертан край?  Това трябва да е очаквана реакция от нас, защото липсват всякакви доводи, с които да бъдем убедени, че това обединение е за доброто на висшето образование. На срещата ни с проф. Денков такива доводи не бяха представени и разговорът на нея се въртеше около това, че ние ще бъдем манипулирани от своите ректори, както и че трябва да вярваме на него. В хода на този разговор в нас се формират въпроси, чиито отговори бихме искали да получим от проф. Денков, а те са: Как е взето решението да се „предложи“ окрупняване, като става безпощадно ясно, че анализът за това тепърва ще бъде правен и то от неназовани външни експерти? Кои ще са тези експерти? Наши или чуждестранни ще са те? Какви ще са техните политически, финансови и други зависимости от едно или друго политическо или научно лоби?

В публичното си говорене министър Денков заяви, че информацията в медиите, която изтече, преди да обяви своя план е „фалшива новина“ и че подобен план за пълно преструктуриране на системата той никога не бил съставял. Успокоява другите университети, че тези процеси няма да ги засегнат и т.н., казва, че сме щели „да се изненадаме от подкрепата за идеята му от определени ректори“.

Министърът, в своите изказвания, заявява, че всичко, което върши е в пълен синхрон с приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование. В експресен порядък, използвайки предизборната ситуация в страната и насочеността на общественото внимание там, Министерството на образованието и науката определи апокрифно предрешените победители в конкурса за научноизследователски университети, въпреки че цитираният стратегически документ изисква първо да се определят научноизследователските професионални направления, а едва след това да се определят научноизследователските университети.

Ръководството и студентите на нашето висше училище изискаха създаването на обещаната от държавата "втора писта“ за развитие и финансиране на професионалните висши училища, чието обособяване е законово предвидено. Закъснението на това действие уврежда безвъзвратно интересите именно на предвидените за “окрупняване“ жертви на реформата му. Всичко това доказва, че тук не се прави академично обсъждане, в което чрез диалог да се извлече най-ефективното решение, а се легитимира предварително начертан план, имащ своите корени в дейността на чужди структури, фондации, проектни научни лобита.

Този план си има автори и е известен в българското общество като планът „Люк Соте“ и е време това да се каже открито на академичната общност в България. Той е концентриран изцяло върху интересите на европейската проектна научна общност и пренебрегва напълно спецификите на българския преподавателски и образователен процес.

Висшето училище по телекомуникации и пощи е първото специализирано училище основано в новата история на България. Със своята над 140-годишна история на съществуване, то е най-старото и сред най-престижните висши училища на Балканите, което е с практично-приложна политика на обучение. Неговите възпитаници са заемали и заемат ключови позиции в изграждането и модернизирането на телекомуникационни технологии, както на територията на страната ни, така и в редица други държави благодарение на  придобитите си  професионални познания на световно равнище. ВУТП е играло и важна роля в контекста на националната сигурност и суверенитет на държавата ни в своята 140 годишна история. Днес, в хода на идеологиите за реформа на един министър, нашата идентичност е застрашена и ние сме длъжни да реагираме, защото сме част от една сплотена общност.

Категорично несъгласие за предложената реформа изказа и Европейската асоциация на професионалните висши училища - EURASHE, която ползвайки своя опит, ясно предупреди за бъдещите негативи от евентуалното обединение на висшите училища в България.

Ние, студентите, сме убедени, че механичното сливане, с което и да е друго висше училище в страната, ще обезличи авторитета на ВУТП и ще разпилее натрупаните за над 140 години познания, компетенции и практически опит, които са в основата на модерното технологично развитие на страната ни.

Предлаганите промени в посока на обединение на висшите училища, биха повлияли силно негативно на качеството на обучение на сегашните и бъдещи кадри в сферата. Нашата позиция е, че подобна планирана мега институция между висши училища, не би могла да е гарант за необходимите компетенции, внимание и ресурс за всяка от специалностите, преподавани във висшето ни училище, което ще понижи значително качеството на обучение на настоящите и бъдещите студенти.

Силно сме разтревожени от решимостта на министър Денков с лека ръка да приеме реформи, които не са съпроводени с дълбок анализ на въздействие и подход при вземането на такова важно решение. Още повече, че това ще унищожи нашата идентичност, която сме трупали с годините пред нашите ключови партньори в телекомуникационния и IT сектор. Декларираме, че ние, студентите, съвместно с нашите преподаватели ще се противопоставим на всички методи да бъде затрита 140 годишната история на ВУТП.

В хода на своето експозе бихме желали също така да обърнем внимание на факта, че настоящата продължителна пандемична обстановка оказа достатъчно тежко негативно влияние на процесите на обучаване на кадри във всяко от висшите училища и значително повлия на възможностите за предаване на познания на студентите, а едно задължително сливане на разнородни институции допълнително ще затрудни учебната дейност и ще се превърне в траен фактор за демотивация в развитието на студентите.

Дипломите, издавани от най-старото висше училище в страната ни, а именно Висшето училище по телекомуникации и пощи, са основание за гордост и самочувствие на всеки от завършилите студенти. Практическото обучение във ВУТП е предимство и отваря множество врати в професионално отношение, а също така е и носител на престиж за Република България на световно равнище.

Ние, членовете на Студентски съвет и нашите колеги - студентите при Висшето училище по телекомуникации и пощи, започнахме консултации и с бившите възпитаници на ВУТП и сме обединени в решението си, че ще защитаваме своето висше училище, защото това е наша мисия и отговорност!

Отчитайки, че предложението за обединяване и преструктуриране на държавните висшите училища в страната е във фаза на обсъждане към настоящия момент, ние - представителите на студентите, решихме да се обърнем към Вас, за да Ви информираме, че няма да останем безучастни и смятаме за важно да информираме обществеността за своята позиция по темата.

Като обучаващи се, не смятаме, че внасянето на подобна реформа за държавните висши училища, ще допринесе за качеството на образованието в страната. Нашето мнение е, че подобна реформа по-скоро ще се отрази негативно на образователната система в страна ни, защото България не е Харвард!

Желаем ясно да изразим намерението си, че посегателството над автономията и идентичността на ВУТП, приемаме като посегателство над самите нас!

Както е казал и Апостолът на свободата - Васил Левски, патрон на борбата за нашата национална независимост, „ние чуждото не искаме, но и нашето няма да дадем“. Именно това заявяваме на всички, които искат по манипулативен начин да вземат независимостта на нашето висше училище, зад която стои 140-годишна история. Готови сме да браним делото на княз Александър I Батенберг, дал неговото начало, както и дипломите на предходните възпитаници на училището, които според обявените планове от проф. Денков, един ден трябва да се събудят в „прекрасния нов консолидиран свят“ на министъра, в който ще се окаже, че са завършили вече закрито, несъществуващо висше училище.

Ние ще се борим да съхраним  историята на Висшето училище по телекомуникации и пощи  със всички позволени средства, които ни дава законът и сме готови да обявим незабавни стачни действия. Търсим подкрепата на всички институции в България и Европа, на висшите училища в България, които утре могат да бъдат на нашето място. Търсим подкрепата на българското общество, защото образователната ни система е на път да бъде подложена на чудовищен експеримент.

В разговорите с нас проф. Денков заяви, че не се страхува от стачни действия, участвал е в такива и е уверен в правотата си. В отговор ние заявяваме, че българските студенти са били и са все още чистата морална съвест на българското общество и негова опора. Именно затова е време той да се увери в силата на характера и устоите на вярата на българските младежи, които нямат намерение да бягат и да се крият, а ще застанат да бранят родното образование, редом до своите преподаватели.

Зад нас е нашето висше училище и ние ще сме на висотата на историческия момент, като няма да позволим след време да ни посочват като последните негови възпитаници!

С уважение,

Студентски съвет към Висшето училище по телекомуникации и пощи", се посочва в позицията./tribune.bg

CHF CHF 1 2.05078
GBP GBP 1 2.31374
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.57012
USD USD 1 1.82993