Сдружението на общините срещу Сдружението на кметовете: Оставете общинските съвети!

България 21.06.2021 15:50 Снимка: ДНЕС+

Сдружението на общините срещу Сдружението на кметовете: Оставете общинските съвети!

От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с позиция се противопоставиха на Националното сдружение на кметовете на кметства. Те ги съветват да не се изказват за премахване на общинските съвети. Повод за тяхната позиция е предложение на кметове на кметства за премахване на Общинските съвети.

През последните дни в публичното пространство и чрез медиите се разпространяват твърдения, че кметове искат премахването на общинските съвети. Според тях това е опит за посегателство срещу правовия ред в държавата.

Те се позовават на Конституцията, по специално чл. 138 Общинският съвет като орган на местното самоуправление в общината и кметът на община като орган на изпълнителната власт /чл. 139/.

"Зачитайки правото на всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин, обръщаме внимание, че същата конституционна разпоредба уточнява, че това право не може да бъде използвано за накърняване на правата и доброто име на другиго", пишат от сдружението.

Според НСОРБ от Национално сдружение на кметовете на кметства претендират неоснователно да представляват всичките над 3200 населени места в България. Националното сдружение на общините в Република България, изтъкват, че те обединяват на доброволен принцип всички 265 общини./tribune.bg

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027

Водещите новини