Само четири общини в България са с положителен прираст на населението и София не е сред тях!

България 11.05.2024 19:18 Снимка: ДНЕС+

Само четири общини в България са с положителен прираст на населението и София не е сред тях!

Естественият прираст на населението в България се е върнал в границите отпреди Covid-пандемията заради отчетената през миналата година по-ниска смъртност.

Въпреки това населението в повечето общини продължава да намалява.

През миналата година в 220 от 265 общини в страната населението продължава да намалява, въпреки общата положителна демографска тенденция.

Най-големите спадове са в големите общини - София, Русе, Варна, Перник и Плевен.

Само 4 общини са с положителен естествен прираст - Твърдица, Гърмен, Николаево и Ябланица. Общото подобрение в естествения прираст се дължи на свиването на смъртността през миналата година след пандемията от предходните години. Запазват се обаче разликите между отделните общини.

Тези с по-силно изразен негативен естествен прираст са предимно в Северна и особено в Северозападна България, както и в пограничните със Сърбия райони.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319