Само 30% от хората у нас са компютърно грамотни

България 14.10.2021 13:33 Снимка: ДНЕС+

Само 30% от хората у нас са компютърно грамотни

Делът на лицата с основни умения в областта на цифровите технологии е едва 29% спрямо средното за ЕС, което е 58%. Данните представи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на онлайн пресконференция по проект "Развитие на дигиталните умения".

Велев обясни, че всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за да може да учи, работи, комуникира, има достъп до публични услуги онлайн. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта "Развитие на дигиталните умения".

Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Основните цели на проекта са насочени към идентифициране на настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на необходимите такива за ключови професии.

Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: "Растениевъдство и животновъдство"; "Производство и преработка на месо и месни продукти"; "Производство на текстил и изделия от текстил"; "Производство на други трикотажни изделия"; "Обработка на кожи и производство на обувки"; "Производство на почистващи препарати"; "Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти"; "Производство на машини и оборудване"; "Въздушен транспорт"; "Издателска дейност"; "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила"; "Артистична и творческа дейност" и "Ремонт на компютърна техника".

Велев отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г.

Според Васил Велев България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. според Световната класация на дигиталната конкурентоспособност и в световен мащаб. България е на 52 място от общо 64 държави. От направеното проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг). Ние сме на 52-ро място, след нас са основно държави от Южна Америка.

Той уточни, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения. 72% от предприятията в България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната година и половина се увеличиха инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от предприятията притежават ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са високотехнологични предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато. Една от причините за тази картина е липсата на квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения.

Шефът на АИКБ посочи, че през следващия програмен период една от основните цели на Европа, която следва да залегне и в програмите на всяко едно българско правителство, е именно справянето с недостига на цифрови умения, както и насърчаването и подкрепата на проекти и стратегии за подобряване на равнището на цифровите умения./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448