Публикувани за обществено обсъждане са промени в Закона за българското гражданство

България 11.06.2021 12:47 Снимка: ДНЕС+

Публикувани за обществено обсъждане са промени в Закона за българското гражданство

Очакваният ефект е намаляване срока на процедурата за промяна на гражданство

Министерството на правосъдието/МП/ публикува за обществено обсъждане промени в наредба за прилагане на текст от Закона за българското гражданство.

От МП предлагат кандидатите за промяна на гражданство, които са български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в България, да могат да подадат своите документи на място в Министерството, а не както беше досега - само  чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“.

Очакваният ефект  е намаляване срока на процедурата, тъй като сега са запълнени всички дати и часове за подаване на документи и интервю до следващия юни.

Заради голям брой чакащи за получаване на удостоверения за получено с указ българско гражданство, Министерството на правосъдието направи промени и във вътрешните си правила. Така от 31 май може освен чрез предварително резервиране на дата и час през автоматизираната система, лицата да се явяват и лично на избрана от тях дата, за да бъдат обслужени незабавно, вместо да чакат над десет месеца, за да получат издаденото им вече удостоверение. Към момента направените резервации са над 23 хиляди, като са запълнени всички дати до юни 2022 г.

В същото време, докато за лицата, живеещи в чужбина, е предвидена възможността да подадат документите си в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, за лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство за обслужване на място в Министерството на правосъдието./tribune.bg

Още по темата

CHF CHF 1 1.78729
GBP GBP 1 2.28592
RON RON 10 3.97083
TRY TRY 10 1.89161
USD USD 1 1.64438