Прокуратурата и институции обсъдиха безопасността по пътищата

България 28.03.2023 20:06 Снимка: ДНЕС+

Прокуратурата и институции обсъдиха безопасността по пътищата

Заместник главният прокурор Десислава Пиронева, прокурори от ВАП и следователи от НСлС се срещнаха с представители на Министерство на вътрешните работи (МВР), на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) във връзка с инициатива за подобряване на пътната безопасност. Те коментираха, че съгласно своите законови правомощия ще осъществяват обмен на информация с оглед по-добра ефективност на анализи и последващи действия, като целта е ефективно взаимодействие във връзка с ограничаване на пътнотранспортните произшествия в страната, съобщиха от прокуратурата.

По време на работната среща бяха обсъдени правата и задълженията на лицата, които стопанисват пътища, контролът за законосъобразност на актовете на органи на местната власт и на реда, основанията и формата за извършване на нормативно установени действия. Обърнато бе внимание на влиянието на пътната инфраструктура и на техническата изправност на моторните превозни средства върху пътнотранспортните произшествия.

В хода на разговорите бе коментирана възможността прокуратурата да предоставя информация на ДАБДП за причини за пътнотранспортни произшествия по приключили досъдебни производства.

Ръководителят на ВАП предложи прокуратурата да организира и проведе обучения, подходящи за целите на процеса на управление на безопасността за движение по пътищата съобразно правомощия на различните органи. Обученията са част от продължаващата политика на прокуратурата за ограничаване на пътнотранспортни произшествия.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062