Предлагат кампания пред света за историческите факти в спора ни със Северна Македония

България 19.01.2021 17:12 Снимка: ДНЕС+

Предлагат кампания пред света за историческите факти в спора ни със Северна Македония

Историкът проф. Николай Овчаров призова за кампания в чужбина, в която учени - историци и филолози, да представят с исторически факти българската позиция за Република Северна Македония. Според него фактите и автентичните документи ще преодолеят всички претенции за македонска историческа идентичност, а не за съвременна идентичност. 

По думите на учения в Битолския надпис на цар Иван Владислав /1015-1018/ владетелят е представен като български самодържец, който „беше българин родом, внук на Никола и Рипсимия, благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържец“. 

Проф. Овчаров посочва, че войската на византийския император Василий Втори Българоубиец е квалифицирана като „гръцка“, а императорът е Българоубиец, а не Македоноубиец. Ученият изтъква и Бориловия синодик, в който се обявява „вечна памет на Иван Асен - Белгун, който освободи от гръцко робство българския род“.

Братя Миладинови от Струга също са посочили в заглавието на книгата си, че са събрали български народни песни, припомня проф. Овчаров и привежда пример с различни печати на общини, сдружения и занаятчийски еснафи от 19-ти век, в които също се посочва, че се български. 

За българския учен, ако нашите съседи не признаят тези неопровержими факти, при влизането на Република Северна Македония в ЕС, ако нещата бъдат оставени да се решават впоследствие, ще бъдем изправени пред тежки проблеми./tribune.bg

CHF CHF 1 1.78029
GBP GBP 1 2.24671
RON RON 10 4.01196
TRY TRY 10 2.1691
USD USD 1 1.61359