Пловдив със своя компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци

България 04.12.2020 09:18 Снимка: ДНЕС+

Пловдив със своя компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци

Пловдив вече има своя компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци, която е изградена в Северна индустриална зона. Един от важните ефекти от въвеждането в експлоатация на новата инсталация е, че ще намали обема на отпадъците, които се депонират на сметищата в Цалапица и в Шишманци и това ще удължи експлоатацията им, обясни директорът на дирекция "Екология" Вяра Колева, съобщи общината.

Обща стойност на проекта е 9 млн. лв. Площадката за компостиране заема 32 декара, на които е разположена цялата необходима инфраструктура - площадка за компостиране, административна сграда, технически сгради и транспортни връзки.

10% от депонираните отпадъци са от листна маса и биоразградими продукти, които се събират при поддържането на обществени площи, паркове и градини, дворовете на училища, детски градини, здравни заведения, административни сгради и др., както и от домакинства в кв. "Прослав" и "Коматево".

Събраните разделно и обработени отпадъци ще се използват за производство на висококачествен компост, който ще бъде влаган като подобрител на почвата при развиване на зелената система на територията на Община Пловдив. Очаква се, че ще се произвеждат около 7 000 тона на година.

В презентацията на Гергана Василева, експерт в дирекция "Екология", подробно беше представена технологията на работата на новото съоръжение. То ще се управлява от общинското предприятие "Паркове и градини".

Проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.

CHF CHF 1 1.81012
GBP GBP 1 2.19897
RON RON 10 4.01295
TRY TRY 10 2.18548
USD USD 1 1.61319