Отвориха мярка за изграждане на интернет в селските райони

България 29.01.2021 17:47 Снимка: ДНЕС+

Отвориха мярка за изграждане на интернет в селските райони

Отвориха мярката за изграждане на интернет в селските райони. Целта е в страната да се постигане 100% покритие за достъп от следващо поколение до бърз интернет, съобщи Министерството на земеделието. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени инвестиции, възлиза на над 82 млн. лв.

По мярката ще се реализират дейности по изграждане на нови, оптични, кабелни линии за разширение на вече изградена публична широколентова мрежа за пренос на данни и услуги за достъп до интернет. Помощ ще се предоставя само за покриване на достъп от следващо поколение на така наречените "бели зони", където понастоящем няма изградена мрежа. Тези "бели зони" представляват 59 общински територии с техните населени места, в които ще бъдат и допустимите по подмярката инвестиции.

В Програмата, като единствен бенефициент по подмярка 7.3, е определена Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) към Министерския съвет. Агенцията има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 юни 2021 г.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448