Още "приоритети" от ПП: В университетите да се изучава ранното детско развитие

България 03.12.2022 19:51 Снимка: ДНЕС+

Още "приоритети" от ПП: В университетите да се изучава ранното детско развитие

Стратегия за ранното детство разработват експерти от "Продължаваме промяната" и от неправителствения сектор. Готовият документ ще бъде предложен на изпълнителната власт, независимо от коя политическа сила е излъчена тя. Това стана ясно от среща между експертния съвет по образование на ПП и представители на организации с опит в сферата на децата.

Николай Денков - зам.-председател на парламентарната Комисия по образование и наука в 48-ото НС, заяви, че в Министерството на образованието е разработена Национална рамка за качество на образованието и грижата в ранна детска възраст, която ще бъде взета предвид при изготвянето на стратегическия документ.

От своя страна изпълнителният директор на фондация "За нашите деца" Иванка Шалапатова припомни, че преди години национална работна група към МОН е изготвила първоначален проект на стратегия за ранното детско развитие, който също може да се използва.

Според участниците в срещата бъдещата стратегия трябва да разглежда ранното детско развитие в цялост с неговите здравни, социални, образователни, емоционални и други аспекти.

Важен въпрос, свързан с първите няколко години на детето, е наличието на комплексно подготвени специалисти, които да реализират подобна стратегия. В тази връзка се обмисля създаването на бакалавърска програма по ранно детско развитие. По думи на Денков в нейния учебен план трябва да се включат дисциплини от различните сфери, които засягат всички страни на ранното детско развитие, като тези дисциплини могат да се четат от преподаватели от различни университети.

Той обясни, че първите бакалаври по ранно детско развитие ще излязат от университетите най-рано след пет-шест години. Междувременно може да се организира допълнителна квалификация на завършилите начална и предучилищна педагогика, така че да бъдат подготвени за една-две години и да влязат в детските ясли като педагогически специалисти. Може да се помисли и за въвеждането на статута на помощник-учителите със средно образование, чиято подготовка да се провежда в последната степен на средното образование.

Неправителственият сектор предлага да се осигурят патронажна грижа за семейства с деца в ранна възраст, както и ранна интервенция при деца със затруднения. Необходимо е също колкото може повече родители да бъдат стимулирани да изпращат децата си в ясли.

От ПП посочват, че на базата на бъдещата Стратегия за ранното детство ще се разработят закони и подзаконови нормативни документи и ще се осигури адекватно финансиране и подготовка на специалисти.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648