НССЗ консултира и обучи над 30 000 земеделски стопани през 2015

България 14.12.2015 11:26

Над 30 000 земеделски стопани са консултирани и обучени от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) през 2015 г. Броят консултираните лица от експертите в рамките на основната дейността на службата е 22 605. Общият брой на извършените консултации през годината е 106 441, от които 96 507 са в офисите на НССЗ, а 9 934 съвети и консултантска помощ са предоставени на място в стопанствата на земеделските стопани.

С цел да се разшири и улесни достъпа на стопаните до консултантските услуги, от началото на месец март НССЗ организира изнесени приемни, както и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната.

Близо 5000 земеделски стопани са консултирани от НССЗ на проведените 1000 изнесени приемни на службата. По време на приемните всеки фермер получи на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Най-много приемни са организирани в областите Сливен, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Плевен. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани имаше в областите Кърджали, Монтана, София, Ямбол и Благоевград, където са консултирани над 1300 фермери.

На територията на цялата страна през годината са проведени и 127 информационни дейности. Събитията се проведоха съвместно с научни институти и организации под формата на обучителни срещи и семинари, на които над 3300 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и възможностите за подпомагане по Програмата. /24chasa.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648