НСИ: Въведените в експлоатация жилища са с 32,1% повече спрямо 2021 г.

България 07.02.2023 19:21 Снимка: ДНЕС+

НСИ: Въведените в експлоатация жилища са с 32,1% повече спрямо 2021 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1613, а новопостроените жилища в тях са 5708. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 392 повече, или с 32,1 на сто, а жилищата в тях нарастват с 285, или с 5,3 на сто.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78,9 на сто, с тухлена - 17,4 на сто, с друга - 3,4 на сто, и с панелна - 0,3 на сто. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81,3 на сто), следвани от жилищните кооперации (13 на сто). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и сградите от смесен тип, докато броят на жилищните кооперации намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 296 сгради с 1997 жилища, Пловдив - 232 сгради с 517 жилища, и Варна - 182 сгради със 742 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35,5 на сто), следват тези с три стаи (34,8 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с една стая - 4,8 на сто.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 631,5 хил. кв. м, или с 19 на сто повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 18,7 на сто и достига 494 хил. кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 97,8 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. на 110,6 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 226,9 кв. м, и Монтана - 188,0 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 55,4 кв. м, и Велико Търново - 78,9 кв. метра.

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583