НСИ прогнозира, че топенето на населението ще продължи

България 14.11.2023 13:51 Снимка: ДНЕС+

НСИ прогнозира, че топенето на населението ще продължи

Националният статистически институт (НСИ) публикува демографските си прогнози за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период до 2090 година.

НСИ използва данни за броя на населението, броя на живородените и починалите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Според НСИ първият сценарий е реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. При този вариант до 2075 г. населението на страната ще падне под 5 милиона души ( 4 972 000).

Хората на възраст 65 години ли повече ще представляват 25,5% от населението на страната, а коефициента на възрастова зависимост - 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

Припомняме, че по-рано тази година президентът Румен Радев определи емиграцията като главен фактор за демографската криза в страната.

CHF CHF 1 2.04115
GBP GBP 1 2.28517
RON RON 10 3.93567
TRY TRY 100 5.77036
USD USD 1 1.80878