НСИ: Приходите от нощувки през февруари достигат 35.2 млн. лв.

България 12.04.2021 12:56 Снимка: ДНЕС+

НСИ: Приходите от нощувки през февруари достигат 35.2 млн. лв.

Общият брой на нощувките е с 40.4% по-малко от същия месец на 2020 г.

Приходите от нощувки през февруари достигат 35.2 млн. лв., съобщиха от НСИ.

1 666 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване у нас, са работили през февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка, сочат статистическите данни за периода.

Броят на стаите в тези обекти е 48.6 хил., а на леглата - 97.8 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.1%, а броят на леглата в тях - с 12.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г., е 627.7 хил., или с 40.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад (с 47.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През февруари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.0% от нощувките на чужди граждани и 29.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 28.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. намалява с 38.4% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 272.8 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани със 75.2%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 20.8%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2021 г., са 237.3 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 35.5 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки, като 78.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. е 23.1%, като намалява с 10.0 процентни пункта в сравнение с февруари 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 30.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 21.9%, и с 1 и 2 звезди - 16.1%.

Приходите от нощувки през февруари 2021 г. достигат 35.2 млн. лв., или с 42.1% по-малко в сравнение с февруари 2020 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани с 69.5%, а приходите от български граждани намаляват с 13.6%. 

CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709