НСИ отчете 80% ръст на цените при производство на ток, топло и газ

България 28.01.2022 12:58 Снимка: ДНЕС+

НСИ отчете 80% ръст на цените при производство на ток, топло и газ

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. се увеличава с 30,8 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година.

Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 79,7 на сто, в преработващата промишленост - с 16,2 на сто, и в добивната промишленост - с 9,4 на сто, съобщи Националният статистически институт.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 34,4 на сто, производството на химични продукти - с 29,2 на сто, производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) - с 24,7 на сто, и производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17,8 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. се увеличава с 1,7 на сто спрямо предходния месец.

Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7 на сто, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 0,7 на сто, и в добивната промишленост - с 0,2 на сто. 

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648