НСИ: Общият доход средно на човек у нас е бил 2874 лв, а разходът - 2714 лв.

България 16.11.2023 13:02 Снимка: ДНЕС+

НСИ: Общият доход средно на човек у нас е бил 2874 лв, а разходът - 2714 лв.

След като през второто тримесечие на тази година ръстът на разходите в България изпревари този на доходите, през третото тримесечие Националният статистически институт (НСИ) отчете обръщане на тенденцията, макар и с минимална стъпка, показва справка в НСИ. Доходите на българите почти са доближили 2900 лева, а разходите са малко над 2700 лева през третото тримесечие.

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 874 лв. и нараства с 22,5 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година, обяви днес НСИ. През второто тримесечие той беше 2 668 лв. и беляза ръст от 20,9 на сто на годишна база, а през първото съответно - 2 394 лв., с ръст от 19,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Тримесечният общ разход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 714 лв. и се увеличава с 21,2 на сто спрямо същия период на предходната година, показват данните от днес на НСИ. През предходното тримесечие на 2023 г. той беше 2 379 лв. и се увеличи с 21,3 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 година, а първото тримесечие на 2023 г. съответно - 2 149 лв. и ръст от 18 на сто на годишна база.

През третото тримесечие на годината в структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,4 на сто), следван от доходите от пенсии (30,9 на сто) и от самостоятелна заетост (6,3 на сто). Доходът от работна заплата нараства от 1 249 на 1 563 лв. (с 25,1 на сто); доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57,1 на сто); доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10,7 на сто); доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11,2 на сто).

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял през третото тримесечие на годината са разходите за храна и безалкохолни напитки (28,7 на сто), следвани от разходите за жилище (16,1 на сто), данъци и социални осигуровки (12,7 на сто) и транспорт и съобщения (11,5 на сто). Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (с 15,4 на сто); за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (с 16,5 на сто); за облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (с 28 на сто);за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 426 на 436 лв. (с 2,3 на сто); за здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (с 6,5 на сто); за транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (с 25,5 на сто); за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на 251 лв. (с 68 на сто); за данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (с 35,5 на сто).

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 година. 

CHF CHF 1 2.04928
GBP GBP 1 2.28431
RON RON 10 3.93781
TRY TRY 100 5.78422
USD USD 1 1.80161