НЕК възнегодува на намеса в търговете й, но промени офертата

България 17.06.2019 19:52

На шефа на НЕК Петър Илиев е прозвучало странно външна организация да съветва как НЕК ЕАД да осъществява търговските си дейности. След като тази сутрин от Асоциацията на организациите на българските работодатели АОБР оповестиха опасенията си от манипулиране на цените на тока, произведен от Възобновяеми енергийни източници, на търг, насрочен за 19 юни 2019 г., шефът на НЕК отговоря с отворено писмо адресирано и до работодателите, и до енергийния министър Теменужка Петкова.

Петър Илиев посочва, че НЕК ЕАД е самостоятелно търговско дружество, което притежава различни лицензии и според ангажиментите в тях изпълнява законовите си задължения, но също така като търговско дружество се стреми да оптимизира дейността си. Затова и там, където не съществуват регулации, стремежът е да постигат по-добри финансови резултати. "Това е основен подход при управление на всеки стопански субект, който предполагам че и Вие прилагате", заявяват от НЕК.

Припомняме, че преди месец председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви публично, че при пазара на ток в България се наблюдават всички признаци на организирана престъпна група. Тогава работодателите заявиха, че ще сигнализират и прокуратурата по случая и настояха за проверка на НЕК, КЕВР и всички ЕРП-та.

Не разбираме защо при наличието и на други подобни търгове, провеждани за енергия от ВЕИ с инсталирана мощност над 4 МВт не се реагира по същия начин, като се фокусирате единствено върху търговете на НЕК ЕАД, посочват от учреждението спрямо реакцията на работодателите.

За да се избегнат всякакви съмнения относно реализацията на електроенергията и участниците в търга НЕК ЕАД е публикувало обявата за търга 5 дни преди неговото провеждане. Така всеки, който прояви интерес ще има достатъчно време за подготовка, посочват от НЕК.

Петър Илиев информира и че обявеният търг е в резултат на законовото задължение на обществения доставчик да реализира енергията от ВЕИ производители с инсталирана мощност от 1 до 4 МВт. Профилът на доставяната енергия от такъв тип производители е непостоянен и доста рисков за реализация. По тази причина и заложените отклонения са значителни. Следва да се отчете фактът, че реализацията на електрическата енергия от малките ВЕИ производители на пазарен сегмент "Ден напред", носи потенциален риск от допълнителни финансови загуби за компанията, предвид ценовите нива особено в почивни и празнични дни.

Също така стратегията за реализирането му на платформата за двустранни договори дава значително по-голяма сигурност за обществения доставчик, който в случая се явява един посредник, който обаче поема целия търговски риск. С промените в Закона за енергетика БНЕБ е определен като единствен субект за реализиране на електроенергията от производители над 1 МВт инсталирана мощност.?

НЕК ЕАД поема всички рискове по управлението и реализацията на прогнозното количество електрическата енергия от малките ВЕИ производители при липсата на информация каква част от тях и в какъв момент ще предпочетат да сключат договор със ФСЕС.

С различните платформи - за двустранни договори, ден напред и пазар в рамките на деня, се осигуряват възможности на участниците да избират най-подходяща за тях. Тезата че само платформата ден напред е меродавна за цената на електроенергията е подвеждаща. Държави, в които борсата е само възможност и няма консолидирана информация за провежданите други сделки извън нея, наистина е единствения ориентир. За България, където и другите платформи са достъпни за всеки участник с възможността да наблюдава извършените сделки и цените на тези платформи са пазарни, служат за ориентир на всеки, който иска да търгува електроенергия.

От НЕК допълват и че със законовите промени, които ще важат от 01.07.2019 г., те се задължават да реализират енергията от ВЕИ производители с инсталирана мощност от 1 до 4 МВт на БНЕБ, но не е ограничено правото да избира платформата. Законодателят е преценил, че достатъчно сериозен ангажимент поема обществения доставчик с реализацията на тази енергия, за да бъде допълнително лимитиран в избора.
Въпреки това от НЕК са се съобразили с обществения интерес и са взели решение да разделят търга на два по-малки, както и минималното оферирано количество на осем части. Тази стъпка беше продиктувана от предоставяне възможността за участие на търговски компании с по-малко портфолио.

ВЕИ производителите с инсталирана мощност от 1 МВт до 4 МВт са присъединени към мрежата на ЕРД и най-целесъобразно би било Крайните снабдители да се разпореждат с реализацията на тази електроенергия, тъй като те разполагат с исторически данни за производство и профили в реално време. Още повече ЕРД се нуждаят от количества електрическа енергия за технологични загуби, които са принудени да обезпечават от свободен пазар, но законодателя избра НЕК ЕАД, като отговорно и ангажирано дружество и с капацитет да изпълни тази функция. /news.bg
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648