МРРБ отчете какво е предприело за 26 свлачища в страната

България 03.10.2021 13:00 Снимка: ДНЕС+

МРРБ отчете какво е предприело за 26 свлачища в страната

На територията на близо 7 хил. декара свлачища в страната са изградени 345 геодезически репери, 152 пиезометрични и 47 инклинометрични сондажни колони по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Съоръженията са съставна част от 16 нови и 10 съществуващи контролно-измервателни системи (КИС) на свлачища, съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажни колони) за установяване режима на подземните води и мрежи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата (инклинометрични сондажни колони).

Общо 26 свлачища са включени в обхвата на проекта. Те се намират в Обзор, Варна, с. Старо Оряхово (община Долни Чифлик, област Варна), Котел, с. Кобиляне (община Кърджали), с. Мламолово (община Бобов дол, област Кюстендил), с. Дединци (община Златарица, област В. Търново), с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Железарци (община Стражица, област В. Търново), с. Кесарево (община Стражица, област В. Търново), с. Николаево (община Стражица, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен), с. Опанец (община Плевен), гр. Габрово, с. Борики (община Габрово), с. Трънито (община Габрово), с. Глогово (община Тетевен), гр. Оряхово, с. Орсоя (община Лом) и с. Гъмзово (община Брегово, област Видин).

Изградени и допълнени са 16 нови и 10 съществуващи геодезически мрежи, 20 нови и 1 съществуваща хидрогеоложки мрежи и 9 нови мрежи за проследяване на деформациите. Така изградените измервателни системи щели да дават актуална информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси, данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове. Стойността му е 2 500 924 лв., от които 2 125 785 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138 лв.

Още по темата

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448