Митническите и акцизните плащания вече ще се обработват изцяло електронно

България 18.11.2021 16:32 Снимка: ДНЕС+

Митническите и акцизните плащания вече ще се обработват изцяло електронно

Започва проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания.

Ще бъдат въведени и две нови единни сметки за плащане на митнически и акцизни задължения.

Проектът включва и подход за приемане на плащания чрез виртуален и физически ПОС терминал.

От 1 януари 2022 г. се очаква Агенция "Митници" да открие две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ - една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. Те ще заменят сега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенцията в търговските банки.

Ще отпадне изискването за въвеждане на код за вид плащане в платежните документи, с което ще уеднаквят изискванията към банковите трансфери за погасяване на публични задължения в страната с тези в Европейския съюз, задължените лица ще могат да извършват преводи от територията на ЕС и България, като използват еднакви платежни инструменти при банковите преводи за погасяване на публичните си задължения. Намалява се вероятността за грешка, тъй като отпада необходимостта от избиране на код за вид плащане на съответното задължение. Намалява се и броят на платежните нареждания, тъй като за плащането на няколко задължения ще се използва един платежен документ.

Ще бъде предоставена възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция "Митници" и физически ПОС терминали в митническите учреждения.

За плащанията по митническото законодателство се премахват кодът на вида плащане и разпределението по митническо учреждение от досега съществуващата виртуална сметка на задълженото лице. За всяко задължено лице по акцизното законодателство се въвежда виртуална сметка, в която за него ще се визуализират постъпилите плащания, възникнали вземания и непогасени задължения за акциз при сделки в страната и лихви, считано от 1 януари догодина. Промяната ще осигури по-лесна обработка на задълженията и възможност за приоритизирането им.

С промените икономическите оператори и гражданите, които извършват преводи директно към Агенция "Митници", ще бъдат улеснени при плащанията на публичните си задължения и ще се възползват от редица предимства, заявяват от институцията.

Отпада необходимостта задълженията към различните териториални дирекции да се плащат по различни банкови сметки в различни търговски банки, което намалява разходите за банкови преводи и вероятността от грешки при преводите. Предоставя се още един сигурен и бърз начин икономическите оператори и гражданите да погасяват публичните си задължения към Агенция "Митници" чрез виртуални и физически ПОС терминали, с което се увеличава бързодействието при погасяване на задълженията и вдигане на стоките непосредствено след декларирането им.

Предлага се и улеснено управление на съществуващата досега виртуална сметка на задължените лица чрез премахване на код на вид плащане от виртуалната сметка, премахване на разпределението по митническо учреждение във виртуалната сметка, като по този начин задълженото лице ще може да погасява от общата натрупана сума по сметката всеки вид задължение, възникнало по митническото законодателство.

Ще бъдат надградени Модул БАЦИС и "Митническо задължение и управление на обезпечението" на Митническата информационна система за внасяне./news.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648