Лъчезар Борисов: Срив при данъците в реално изражение през първото тримесечие на 2024

България 15.05.2024 15:38 Снимка: ДНЕС+

Лъчезар Борисов: Срив при данъците в реално изражение през първото тримесечие на 2024

НСИ отчете реален спад от 3% на нето данъците през първото тримесечие на годината. Това напиа във фейсбук Лъчезар Борисов от ГЕРБ-СДС.

Днес НСИ публикува експресните данни за икономическия растеж на страната през първото тримесечие на 2024 г. Добрата новина е, че България реализира икономически растеж от 1.7%, спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2% в реално изражение. В същото време светва огромна червена лампа по повод провежданата фискална политика през първите три месеца на годината.

По производствения метод БВП се изчислява като към брутната добавена стойност, произведена от всички сектори на икономиката, се добавят корективите. Корективите от своя страна представляват нето данъци (данъци минус субсидии).

По-конкретно, нето данъците върху продуктите при възприетия начин на остойностяване на продукцията и добавената стойност са данъците, отнесени директно към произвеждания или продаван продукт (акцизи, мита, ДДС), минус съответните субсидии върху продуктите.

Лошата и плашеща новина е, че НСИ показа, че нето данъците са намалели с 3% в реално изражение, спрямо същото тримесечие на 2023 г. Добавената стойност нараства в реално изражение с 2.2%, а нето данъците вместо да растат намаляват с 3%. От тук възникват и въпросите каква ни е била фискалната политика и как сме си събирали данъците през първото тримесечие на годината. Впрочем подобни, а и по-големи сривове в реално изражение по постоянни цени, т.е. без инфлацията, се наблюдаваха и през 2022 г.

Изводите за фискалната политика оставям на Вас!

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361