България 13.08.2021 18:34 Снимка: ДНЕС+

Компания не разбира напрежението в Болярово заради сондажите

Откритият диалог с обществото и институциите, които го представляват е сред най-важните приоритети на "Велосити Минералс", която търси развитие на региона на община Болярово.

От компанията подчертават, че винаги са действали в сътрудничество с местната общност и са учудени в момента на публикациите за напрежение в общината по повод тяхната дейност.

През юли 2020 година, на специална среща с кмета на града Христо Христов, зам. кмета Нина Терзиева и еколога на общината са били представени работните проекти на дружеството, които са търсене и проучване на региона за полезни изкопаеми.

От компанията подчертават, че тяхната дейност не е добив, както се опитва да се внуши на местното население.

Миналия месец компанията е внесла в община Болярово, село Воден, село Ситово и област Ямбол актуалния си проект и работна програма за двугодишното продължение на проучването на площ "Иглика".

Търсенето и проучването има за цел да изясни има ли в района залежи на злато, мед, цинк или други полезни изкопаеми, широко застъпени в производството на най-съвременните технологии. Разрешение за кариера за добив никога не е било искано, защото в момента никой не може да каже има ли индикации на споменатите подземни богатства и ако има такива дали те изобщо ще бъдат икономически рентабилни за разработка.

От "Велосити Минералс" определят абсолютно некоректна информацията, че се иска разрешение за кариери. Това се случва само след получаване на търговско откритие, положителен ДОВОС (Доклад за оценка на въздействието върху околната среда) и предоставяне на концесия за добив. За да се случат тези три неща, се изисква най-първо да се установи наличието на промишлено извлекаеми запаси от полезни изкопаеми. Това се случва според работните програми, одобрени от Министерството на енергетиката, които са съгласувани и с Министерството на околната среда и водите. В тези програми никъде не е упоменато изграждането на "кариери".

Търсенето и проучването на полезни изкопаеми не е разрушаване, опустошаване и ограбване на природата и на красивия крайграничен район, както беше споменато многократно в предизборните речи на някои кандидат-депутати. При реализиране на геолого-проучвателните работи се използват най-съвременни екологосъобразни методи, осигурява се работа и развитие на хората при спазването на всички закони, наредби и европейски нормативи.

За всичко останало има контролни органи, които могат да проверят ситуацията във всеки етап от проучванията и да потвърдят добрите практики, от които се ръководим. В екипа ни има експерти - геолози на световно ниво, които са били част от големи проекти по света.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448