КЕВР прие промените в наредбата за регулиране на цените на тока

България 07.05.2024 18:11 Снимка: ДНЕС+

КЕВР прие промените в наредбата за регулиране на цените на тока

По време на преходния период - от 1 юли до 31 декември 2025 година, крайните снабдители ще са задължени да снабдяват битовите потребители по регулирани цени

Създава се нормативната уредба за пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно промените в наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, свързани с последните поправки в Закона за енергетиката.

Промяната в законодателството открива следващия етап на преход от либерализация на едро към пълната либерализация на дребно в частта за крайните, битови клиенти. 

С последните промени в закона за енергетиката от 25 април тази година началото на преходния период на либерализацията на пазара беше отложено и ще започне от 1 юли 2025 г. След тази дата се премахва ролята на обществения доставчик на електрическа енергия. Ще отпадне задължението на КЕВР да утвърждава цените, по които се продава електроенергията.

По време на преходния период - от 1 юли до 31 декември 2025 година, крайните снабдители ще са задължени да снабдяват битовите потребители по регулирани цени, определени от Министерския съвет. Регулаторът ще определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битовите клиенти за закупена електрическа енергия по регулирани цени. 

Регламентира се и начинът, по който ще бъде формирана компенсацията. Така разписана, наредбата за регулиране цените на електрическата енергия ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027

Водещите новини