КЕВР намали цената на газа с 31% и успокоява, че парното няма да скача този сезон

България 02.02.2023 09:33 Снимка: ДНЕС+

КЕВР намали цената на газа с 31% и успокоява, че парното няма да скача този сезон

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.февруари в размер на 124,34 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е цената, предложена от "Булгаргаз" днес с окончателното внесено предложние - с 31% по-евтино в сравнение с предходния месец. Припомняме, че първоначалното предложение на Булгаргаз бе в размер на 135,38 лв./MWh, но още януари месец от компанията предупредиха, че предложението им за цена за март месец ще е коригирано нагоре. 

На цената от 124,34 /MWh "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия през февруари месец.

Утвърдената цена от 124,34 лв./MWh е с 31% по-ниска от цената за м. януари, която беше в размер на 179,33 лв./MWh, а основен фактор за това е намалението на борсовите индекси на международните газови пазари, мекото време и високата запълняемост на европейските газови хранилища. Снижаването на борсовите котировки даде възможност общественият доставчик виртуално да нагнети в хранилището в Чирен природен газ на значително по-ниски цени, което оптимизира ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това е намалена цената на синьото гориво от Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, и е постигнато снижаване на крайната цена за м. февруари.

От КЕВР изрично уточняват, че в ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция"/IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан, които количества покриват 29,17 % от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Освен това след организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., "Булгаргаз" е сключил за м. февруари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона.

В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ "Чирен".

От КЕВР напомнят обещанието на председателя на КЕВР Иван Иванов, че "заради намалението на цената на природния газ, Комисията няма да предприеме действия за повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон и те се запазват на сегашните нива."

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648